Afbeelding
anp / Sander Koning

Opnieuw vogelgriep in Lunteren

18 maart 2022 om 22:27 Maatschappelijk

LUNTEREN Op een kleinschalige pluimveehouderij in Lunteren is vrijdag vogelgriep vastgesteld. Waarschijnlijk betreft het een zeer besmettelijke variant, laat de rijksoverheid weten. Er zijn in totaal honderd vogels door een dierenarts geëuthanaseerd, in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om eenden, ganzen en een paar kippen. 

In de 1-kilometerzone rond het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. ,,Kleinschalige pluimveehouderijen vormen een klein risico voor de verspreiding van vogelgriep en daarom wordt het bedrijf niet preventief geruimd’’, aldus de rijksoverheid. ,,Wel wordt het geblokkeerd en uit voorzorg bemonsterd. De komende dagen wordt het bedrijf ook intensief gemonitord op onder meer de gezondheid van de dieren.’’

In de drie kilometer rondom de besmette locatie in Lunteren bevinden zich 27 andere pluimveehouderijen. Een aantal hiervan lag ook al in het 3-kilometergebied dat werd ingesteld na de vaststelling van vogelgriep op 10 maart op een biologisch pluimveebedrijf met legkippen in Lunteren. Er zijn twaalf nieuwe bedrijven die in een dergelijke zone terecht zijn gekomen. Zij worden bemonsterd op vogelgriep.

Voor de 268 bedrijven binnen de tien kilometer rondom het bedrijf geldt een vervoersverbod. Voor een aantal daarvan was deze door de eerdere besmetting in Lunteren al van kracht. Zoals gebruikelijk wordt op de locatie waar de vogelgriep nu is vastgesteld een traceringsonderzoek gehouden naar risicovolle contacten. Mocht het nodig zijn, dan worden naar aanleiding van de uitkomsten aanvullende maatregelen genomen, aldus de rijksoverheid.

advertentie
advertentie
advertentie