Afbeelding
Archieffoto

Vogelgriep in Ede, vervoersverbod pluimveebedrijven in deel Barneveld

Dieren

EDE/BARNEVELD Bij eenden op een vermeerderingsbedrijf tussen Ede en Lunteren is vogelgriep vastgesteld. Een deel van de gemeente Barneveld, onder meer ten zuiden van Barneveld, de Wesselseweg en Kootwijkerbroek, valt onder het gebied waarvoor per direct een vervoersverbod geldt voor pluimveebedrijven. 

Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 3.000 dieren op het Edese bedrijf geruimd. Dit gebeurt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van één kilometer rond het besmette bedrijf in Ede liggen zes andere pluimveebedrijven, waaronder één broederij. Deze bedrijven hebben geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf. Daarnaast liggen net buiten het 1-kilometergebied nog twee andere bedrijven in de buurt. Deze worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder meer de gezondheid van de dieren. 

215 BEDRIJVEN In de 3-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen veertien andere pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd op vogelgriep. Voor de 215 andere pluimveebedrijven die in de 10-kilometerzone rond dit bedrijf liggen, geldt per direct een vervoersverbod. Dit heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het vervoersverbod voor mest en gebruikt strooisel. De 10-kilometerzone wordt begrensd door de plaatsen Barneveld, Kootwijkerbroek, Harskamp, via Otterlo richting Schaarsbergen, Renkum, Wageningen, Rhenen, Elst, Amerongen en via Scherpenzeel terug naar Barneveld.

TRACERINGSONDERZOEK Vanwege de besmetting op het bedrijf in Ede wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt daarbij of er ‘riskant contact’ is geweest tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten aanvullende maatregelen genomen.

MAATREGELEN Sinds afgelopen zaterdag (22 januari) is in Nederland op vier verschillende bedrijven vogelgriep aangetroffen. Naast Ede gaat het om twee vleeskuikenbedrijven in Willemstad (gemeente Moerdijk) en Grootschermer (gemeente Alkmaar) en een leghennenbedrijf in Lelystad.

De deskundigengroep dierziekten is gevraagd om op korte termijn met een duiding van de huidige situatie te komen. Daarnaast bekijkt het ministerie welke mogelijke maatregelen op korte termijn getroffen kunnen worden om het risico op insleep verder terug te brengen. ,,Maar ook op lange termijn moet bekeken worden hoe met vogelgriep omgegaan dient te worden. Hierover gaat het ministerie samen met de sector en andere partijen in gesprek, ook in het kader van de integrale gebiedsgerichte aanpak met betrekking tot stikstof, water en klimaat en het rapport Bekedam.’’

LANDELIJKE MAATREGELEN Er gelden nog altijd landelijke maatregelen, zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht.

Meer informatie is te vinden op de website van de rijksoverheid

Het gebied van tien kilometer rond het besmette bedrijf waar een vervoersverbod geldt voor pluimveebedrijven.
De 3-kilometerzone rond het besmette Edese bedrijf.
Vogelgriep in Nederland, nieuwste geval in Ede. Situatie 25 januari 2022, 11.00 uur.
advertentie