Contact


BarneveldseKrant.nl is een uitgave van:  


BDUmedia

Marconistraat 33  

3771 AM Barneveld  

Telefoon: 0342-494911


Uitgever

Jeroen Cnossen


Hoofd Content:

Norbert Witjes  


Redactie:

Jannes Bijlsma, Geertjan Jansen, Berry Kamphorst, Jean Lommen, Lieke van der Made, Job van der Mark, Erik Roest, Jan Pieter Rottier, André van der Velde, Wim Vonk, Henk van IJken


Ga voor aanlevering en publicatie van nieuwsberichten, foto's en video's naar:  

Deel je nieuws

Mail tips of vragen naar: barneveldsekrant@bdu.nl 

Telefoon: 0342-494228


Opgave nieuw abonnement:

Klik op Abonneren

Adreswijziging abonnement:

Deze dient minimaal 3 werkdagen voor ingangsdatum kenbaar te zijn gemaakt.  

De wijziging kunt u doorgeven via mail naar abonnementen@bdu.nl of telefonisch 0342-494882 


Leveringsvoorwaarden BDUmedia


Opzeggen abonnement:   

Voor een abonnement met onbepaalde tijd is er een opzegtermijn van 1 maand.  

De opzegging kunt u doorgeven via mail naar abonnementen@bdu.nl of per post.  


© Alle auteursrechten en databankrechten van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij BDUmedia c.q. de betreffende auteur.