Afbeelding
Wouter van Dijk

Acht gemeenten zetten samen in op goedkope woningbouw

Wonen

BARNEVELD/REGIO De acht samenwerkende gemeenten binnen de regio Foodvalley (Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Ede, Veenendaal, Wageningen en Rhenen) starten gezamenlijk een aanvalsplan om de komende jaren in deze regio fors meer betaalbare huizen te bouwen. Daarover hebben de gemeenten nu afspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties in dit gebied en met marktpartijen.

Dat meldt het regioverband. Voor de komende jaren wordt vanuit het actieplan het bouwen van betaalbaar woningen gestimuleerd. Daarnaast start een onderzoek hoe huisvesting van kwetsbare en bijzondere doelgroepen regionaal afgestemd kan worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus), arbeidsmigranten en spoedzoekers, mensen die heel snel een dak boven hun hoofd nodig hebben. In de derde plaats zijn nu ook afspraken gemaakt over het sneller verduurzamen van de bestaande woningen in de sociale sector. 

Het akkoord is volgens de acht deelnemende gemeenten nodig, om de gewenste groei van het aantal goedkope woningen te realiseren. Eerder al werd duidelijk dat er binnen nu en achttien jaar (2040) in deze regio 40.000 nieuwe woningen zijn gepland. Vorig jaar werd dat aantal afgesproken in een zogeheten ‘verstedelijkingsstrategie’. Om ervoor te zorgen dat een flink deel van deze nieuwe woningen in de betaalbare sector zal vallen, moeten daar nu afspraken over gemaakt worden, aldus de regio. Zo wordt de komende tijd vastgelegd in welke prijsklassen dit aantal woningen wordt gebouwd en worden prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties en marktpartijen. Woningcorporaties moeten daarbij een voorkeurspositie krijgen voor het sociale segment, stelt de regio. 

Door als acht gemeenten samen te werken, zouden werkzaamheden volgens de gemeenten ook beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Het is de bedoeling dat de gemeenten meer gebruikmaken van elkaars kennis en capaciteit, zoals bij het aanvragen van woningbouwsubsidies en over het geven van voorrang aan doorstromers en lokale woningzoekenden. ,,Los daarvan is het goed als gemeenten van elkaar weten welke plancapaciteit ze hebben’’, zegt Bertil Rebel, woordvoerder van regio Foodvalley. ,,Uiteindelijk blijven de gemeenten wel autonoom in hun keuzes voor nieuwe woningbouwlocaties.’’

De uitgangspunten passen goed bij het plan van de gemeente Barneveld, die de komende jaren ook extra wil inzetten op de bouw van goedkope woningen. Dat staat ook in het recent gepresenteerde coalitieakkoord. Maandag meldde deze krant dat het wel lastig kan worden om de bouwambities te halen, vanwege personeelskrapte en oplopende inflatie. ,,Gezien dat laatste is het juist goed om te kijken hoe je als gemeenten elkaar in de ambtelijke capaciteit kunt ondersteunen’’, zegt Rebel.

Wouter van Dijk

advertentie