Jaap Wolleswinkel is advocaat bij Wolleswinkel Hofman Advocaten.
Jaap Wolleswinkel is advocaat bij Wolleswinkel Hofman Advocaten. .
Recht om de hoek

Wat als de buren de zon voor uw zonnepanelen blokkeren?

29 december 2022 om 16:24 Rechtbank

BARNEVELD Al eeuwenlang zijn er in ons land veel molens te vinden. Een molen kan niet zonder wind. Onder het oud-vaderlandse recht bestaat het zogenaamde ‘windrecht’. Dat is het recht om de wind te vangen om de molen te kunnen laten draaien. De stap naar een zonnepaneel is snel gemaakt. Bestaat er ook zoiets als een ‘zonrecht’: een recht op zonlicht voor je zonnepanelen?

BUURMAN EN BUURMAN Ergens in het noorden van het land had een buur zonnepanelen op zijn dak laten installeren. Voor niets gaat de zon op. Genietend in de zon van de gratis energie zag hij op een dag tot zijn schrik dat zijn buurman een dakkappel aan het plaatsen was. Het goede humeur verdween als sneeuw voor de zon. Het dakkappel werd namelijk zo geplaatst dat die het zonlicht voor de zonnepanelen blokkeerde. Een schaduw over de zonnepanelen betekent uiteraard verlies van rendement.

Het is goed om te weten dat in Nederland indirecte instraling verantwoordelijk is voor ongeveer 60% van de jaaropbrengst van zonnepanelen. Het blokkeren van direct zonlicht is daarom niet zo nadelig als wellicht op het eerste gezicht zou worden gedacht. Na onderzoek bleek er in dit geval een rendementsverlies van 10% te zijn.

RECHT OP ZON De buur vond dit toch te gek en liet het daar niet bij zitten. Hij meende dat er naast een windrecht ook zoiets als een zonrecht bestaat; een recht op onbelemmerde zonneschijn. De rechter oordeelt zonneklaar: een zonrecht bestaat niet, maar er kan wel sprake zijn van onrechtmatige hinder. De hinder moet daarbij zo ernstig zijn dat het onrechtmatig is. De rechter beoordeelt dit per geval en weegt de omstandigheden mee.

Dat het dakkappel enige hinder geeft, lijkt duidelijk. De vraag is of dit ook onrechtmatig is. De rechter oordeelt van niet. Het relatief beperkte verlies van 10 % rendement valt volgens de rechter binnen de grenzen van wat aanvaard moet worden. De rechter weegt daarbij mee dat de andere buur recht en belang heeft om binnen de planologische grenzen zijn woongenot te vergroten met een dakkapel.

DE MORAAL VAN DIT VERHAAL Overweegt u om zonnepanelen te plaatsen, dan is het verstandig om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor het rendement. Gaat u verbouwen, zorg er dan voor dat dit bij uw buren geen onrechtmatige hinder oplevert.

Het kan voorkomen dat u moet voorkomen, maar het is beter dit te voorkomen. Wees daarom een goede buur!

Aangeboden door Wolleswinkel Hofman Advocaten

advertentie
advertentie
advertentie