Bibliotheek Scherpenzeel.
Bibliotheek Scherpenzeel. Bibliotheek Scherpenzeel

Bestuur Scherpenzeelse bieb hekelt steunpuntplan GBS

5 december 2019 om 08:14 Politiek

SCHERPENZEEL Het Bestuur van de Bibliotheek Scherpenzeel hekelt het plan van Gemeente Belangen Scherpenzeel (GBS) om de bibliotheek om te vormen naar een service/steunpunt. In een initiatiefvoorstel van die partij, dat komende maandagavond dient, zou het budget van de bieb worden gehalveerd.

In een brief naar de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel laat het bibliotheekbestuur weten die omvorming naar 'een punt voor het bestellen en afhalen van boeken', te betreuren. ,,De inwoners van het dorp Scherpenzeel kunnen dan geen gebruik meer maken van de mogelijkheden van de boekencollectie om boeken in te zien en te lenen. Ook zullen de andere activiteiten fors onder druk komen te staan. Veel animo, inspiratie en ambitie zal mede verloren gaan voor het in stand houden van restanten van wat dan eens een bloeiende voorziening was.'' Het bestuur stelt nadrukkelijk dat het voor de gemeenschap en de Breehoek goed zou zijn dat de circa 10.000 inwoners blijven beschikken over een eigentijdse bibliotheek met alle vereisten. ,,Dit alles omdat aangetoond is dat de bibliotheek bijdraagt aan de ontwikkeling van het individu en de (lokale) samenleving.''

Het bestuur wijst er ook op dat de Bibliotheek Scherpenzeel alom gewaardeerd wordt. ,,Dit zien wij in het gebruik van de klassieke bibliotheek, waar inwoners van jong tot oud wekelijks de bibliotheek bezoeken om een keuze te maken uit de collectie. Wekelijks vinden er verschillende activiteiten plaats, ook voor verschillende leeftijdsgroepen die gezien het gebruik, zeer gewaardeerd worden.''

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Scherpenzeel op maandag 9 december wordt het initiatiefvoorstel van Gemeente Belangen Scherpenzeel behandeld. In dat voorstel schetst GBS het financiële toekomstbeeld van een zelfstandige gemeente Scherpenzeel.

advertentie
advertentie