Afbeelding
Margreet Hendriks

'Barneveld zegt toe niet te bezuinigen op Scherpenzeelse voorzieningen'

4 december 2019 om 14:07 Politiek

BARNEVELD/SCHERPENZEEL Als Scherpenzeel kiest voor een fusie met Barneveld wordt er niet bezuinigd op de lokale voorzieningen zoals de zelfstandige bibliotheek, De Breehoek en het zwembad. Dat zegt wethouder Tonnis van Dijk, die deze verzekering claimt te hebben gekregen van een ambtscollega in Barneveld.

Van Dijk deed zijn uitspraak toen hij om commentaar werd gevraagd over de aanleiding tot de vertrouwensbreuk binnen het college naar aanleiding van de reactie op de financiële onderbouwing van het initiatiefvoorstel van GBS. Hij meent dat dit aan alle kanten rammelt en ook een onnodige bezuiniging op de bibliotheek voorstelt. ,,Ik heb mijn collega-wethouder in Barneveld gesproken en die heeft mij verzekerd dat er bij een fusie nergens op bezuinigd hoeft te worden. Het voortbestaan van de bibliotheek, De Breehoek en andere voorzieningen kan gewoon nog minstens voor een jaar of tien vanuit onze reserves worden gegarandeerd."

De mededeling van de wethouder is opmerkelijk, omdat Barneveld nog een bestuurlijk besluit moet nemen over de gemeentelijke herindeling met Scherpenzeel. De Barneveldse gemeenteraad, die dit besluit zal moeten nemen, is in dit proces nog helemaal niet betrokken geweest. Wel zouden de raadsleden geïnformeerd zijn over de eerste verkenning van een fusiescenario door het college van Barneveld. Verder wordt ook in het onderzoeksrapport van de stuurgroep in Scherpenzeel, waarin alle politieke partijen alsmede collegeleden waren betrokken, gesteld dat over het behoud van het voorzieningenniveau in Scherpenzeel pas later in het traject zal (kunnen) worden onderhandeld. Het lijkt erop dat de beide collegeleden, vooruitlopend op zowel de besluitvorming in Scherpenzeel als eventueel later in Barneveld, toch al onderling wat zaken proberen te doen.

Het Barneveldse college van b. en w. was vanochtend niet in staat antwoord te geven op de vraag welke wethouder zijn of haar Scherpenzeelse ambtsgenoot heeft verzekerd dat, bij een fusie, het voortbestaan van voorzieningen in dat dorp voor de komende jaren is gegarandeerd. Ook de vraag of de stellingname van Van Dijk juist is, bleef nog onbeantwoord. ,,Het college heeft de vragen in beraad en moet hier nog een standpunt over innemen", aldus een gemeentewoordvoerder.

advertentie
advertentie