Van links naar rechts: Jan Visscher, Ida van Galen en Carolina en Pieter Lanting voor de kerkzaal van evangeliegemeente De Kandelaar.
Van links naar rechts: Jan Visscher, Ida van Galen en Carolina en Pieter Lanting voor de kerkzaal van evangeliegemeente De Kandelaar. Henk van IJken

Alpha-seniorencursus start volgend jaar in Voorthuizen

2 december 2020 om 12:54 hartenziel

VOORTHUIZEN Speciaal voor zestigplussers in de gemeente Barneveld begint vanaf dinsdag 12 januari van 12.30 tot 15.15 uur iedere week een interkerkelijke Alpha-Seniorencursus in het kerkgebouw van evangeliegemeente De Kandelaar aan de De Ruiterlaan 4 in Voorthuizen.

De middagen beginnen in de grote zaal van De Kandelaar met een gratis lunch. Daarna wordt er naar een christelijk lied geluisterd dat aansluit op het thema, waarover een telkens wisselende inleider vervolgens spreekt. Dat zal meestal een voorganger of predikant uit één van de kerkelijke gemeenten in Voorthuizen zijn. In groepen, met per groep twee gespreksleiders, wordt daarna verder gesproken over het thema van die middag.

ZEKERHEID VINDEN ,,Tijdens deze Alphacursus gaat het erom dat je iets van Gods koninkrijk in de ander ziet’’, zegt Jan Visscher. ,,In mij leeft een enthousiasme om over te brengen wat het betekent om in God te zijn, en dat geldt voor ons allemaal. Ik hoop dat anderen ook die zekerheid, die liefde en dat vertrouwen vinden.’’

Ida van Galen sluit zich bij hem aan: ,,In mijn leven is het geloof belangrijk geweest. En het is eigenlijk steeds belangrijker voor me geworden. Dat wil ik uitdelen. Maar allereerst wil ik nagaan welke vragen er onder deelnemers leven. Als een wegwijzer zou ik hen willen steunen’’.

,,Senioren zijn mensen met hun eigen vragen. Waarom gebeurt dit? Waarom grijpt God niet in? Mijn antwoord is dat Hij dat wel doet, juist ook door ons heen. Ik ervaar zelf de vreugde van het evangelie, een vrede van binnenuit die ik onverdiend mag uitdelen. We hebben veel te geven: de blijde boodschap in een wereld vol nood en spirituele honger’’, zegt Carolina Lanting.

Haar man Pieter: ,,Net als Ida wil ik helder krijgen, wat er leeft onder de deelnemers, om uiteindelijk een gezamenlijk antwoord te vinden. Ouderen hebben andere vragen, bijvoorbeeld doordat ze alleen zijn komen te staan. Maar ook als ze nog getrouwd zijn of altijd alleenstaand zijn geweest, dringt zich aan sommigen de vraag op wat hun rol nog is in deze maatschappij’’.

WELKOM THUIS Pieter, Carolina, Ida en Jan vormen samen de kerngroep van de Alpha-Seniorencursus in Voorthuizen. Ze hebben de Alpha Cursus alle vier eerder gegeven. Van Galen en Visscher, die beiden in Voorthuizen wonen, raakten in de evangeliegemeente in Putten enthousiast over de seniorencursus waaraan ze meededen. Via een oudste van De Kandelaar kwamen ze in contact met Carolina Lanting. Zij heeft als diaken van de gemeente ,,het verlangen heeft om het goede nieuws door te geven en mensen in contact te brengen met Jezus. Maar in de eerste plaats gaat het bij de Senioren-Alphacursus om de ontmoeting in een laagdrempelige sfeer, een welkom thuis, benadrukt Carolina.’’

GEEN ZEKERHEID ,,Bij de Alpha Cursus maakt het niet uit of je gelooft of niet. En ook niet of je veel of weinig van de Bijbel weet. De eerste insteek is: We zijn blij dat u er bent’’, vervolgt ze. ,,De groepen met gespreksleiders zijn vaste groepen.’’

Om senioren in de gemeente Barneveld warm te maken voor de cursus zijn inmiddels flyers verspreid in Nieuw Avondrust en bij seniorenwoningen, onder andere in de omgeving van de Jumbo in Voorthuizen. Ook zal de Alpha-Seniorencursus onder de aandacht gebracht worden bij maatschappelijke instellingen en zorginstellingen in de gemeente Barneveld en bij de diaconieën. ,,In elke kerkelijke gemeente is er wel een groep senioren’’, zegt Ida van Galen. ,,Zij kunnen zelf gaan, maar ze kunnen ook iemand vragen om mee te gaan. Iemand die je kent. Of nog mooier: iemand die je niet kent.’’

De cursus voor ouderen bestaat landelijk al langer, maar het is voor het eerst dat hij in de regio worden gegeven. ,,Veel mensen hebben geen zekerheid over hun geloof in Jezus Christus’’, merkt Jan Visscher op. ,,Met hen willen we een maaltijd delen. Lekker, in een ontspannen sfeer, geven we het koninkrijk van God door, terwijl een ander daar heel anders over mag denken. Het draait om aandacht voor elkaar. Door goede, open vragen te stellen, willen we gesprekken leiden, maar we willen niets opleggen en iedereen komt aan bod.’’

CORONAPROOF De leden van de kerngroep zijn al ruim een jaar bezig met de voorbereiding. De cursus liep, zoals veel activiteiten, vertraging op door de corona-uitbraak. En er moest veel worden geregeld, zodat de cursus in januari ‘coronaproof’ van start kan gaan. ,,Onze harten zijn ervoor blijven branden’’, zegt Carolina Lanting. ,,We voeren regelmatig gesprekken met elkaar, bidden ervoor en zijn dankbaar voor wat we tot stand zien komen. We houden hoop.’’

Een Alpha cursus voor senioren kan impact hebben op mensen, juist omdat levensvragen niet uit de weg worden gegaan en deelnemers de vrijheid krijgen om hun hart op tafel te leggen. ,,In een aparte ruimte van De Kandelaar kan er om die reden een één op één-gesprek gevoerd worden als iemand daar behoefte aan heeft.”

Alpha Senioren wordt gesponsord door Modezaak Bossenbroek, De Appelboom en Evangeliegemeente De Kandelaar, die haar ruimtes beschikbaar stelt. Wie ook een bijdrage wil leveren of zich wil aanmelden, kan contact opnemen via: bze@egdekandelaar.nl.

Henk van IJken

Van links naar rechts: Pieter en Carolina Lanting, Ida van Galen en Jan Visscher.
Van links naar rechts: Pieter en Carolina Lanting, Ida van Galen en Jan Visscher.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie