Afbeelding
Foto: Gerwin van Luttikhuizen

Garantstelling provincie Gelderland bij aanbesteding Valleilijn

3 juni 2020 om 07:55 Verkeer en vervoer

BARNEVELD De aanbesteding van de treindienst Amersfoort Centraal-Ede Wageningen (Valleilijn) loopt op dit moment. Als gevolg van de landelijke COVID-19 maatregelen daalt het aantal reizigers sterk. De kans is reëel dat ook in de nieuwe concessie de vervoerder te maken krijgt met de impact van COVID-19. Daarom besloten Gedeputeerde Staten de opbrengst van de vervoerder aan te vullen tot 80 procent als COVID-19 beperkende maatregelen van kracht zijn. Provincie Gelderland staat in die situatie garant voor een bedrag van 4,89 miljoen euro per jaar.

Jan van der Meer gedeputeerde openbaar vervoer: ,,We vertrouwen erop dat door deze maatregel vervoerbedrijven met een goede aanbieding komen. Dat is in het belang van de reizigers. We moeten zorgen voor goed en duurzaam openbaar vervoer, zeker ook voor de langere termijn."

RISICO Het garantiebedrag is geschat op basis van de jaarlijkse opbrengsten van 2016 tot en met 2019 en is exclusief opbrengsten uit de OV-studentenkaart die de vervoerder ontvangt van het ministerie van OC&W. Provincie Gelderland garandeert bewust niet 100 procent van de vervoersopbrengsten in jaren dat er COVID-19 maatregelen zijn. ,,Van de vervoerder mag worden verwacht dat deze voor een deel risicodragend is", legt Van der Meer uit. ,,Bij de verrekening van de aanvullende bijdrage wordt rekening gehouden met de opbrengsten die de vervoerder genereert. Ook wordt rekening gehouden met eventuele landelijke compensatie voor de vervoerder, zodat er geen sprake is van dubbele compensatie. Daarom verwacht provincie Gelderland dat de daadwerkelijke bijdrage beduidend lager uitvalt dan het gegarandeerde bedrag. Op het moment dat er geen beperkende maatregelen meer zijn, wordt de vervoerder weer volledig verantwoordelijk voor de opbrengst zoals dat nu ook het geval is." 

VOORWAARDEN De vervoerder moet ook -wanneer beperkende maatregelen van kracht zijn- de volledige dienstregeling uitvoeren, inclusief de inzet van de bijbehorende medewerkers Service en Veiligheid. Ook dient de vervoerder een COVID-19 plan in te dienen, waarin wordt aangegeven hoe de beperkende maatregelen worden gerealiseerd en op welke wijze de kwaliteit van de dienstregeling wordt geborgd.

AANBESTEDING De aanbesteding van de treindienst Amersfoort Centraal-Ede Wageningen (Valleilijn) is op 19 februari 2020 gestart met de inschrijvingsperiode. In verband met COVID-19 is de sluitingsdatum inmiddels uitgesteld en verschoven van 19 mei 2020 naar 24 augustus 2020. De concessie start vanaf december 2021 en heeft een looptijd van 15 jaar. Met de aanbesteding is een totaal bedrag gemoeid van meer dan 150 miljoen euro. Gemiddeld maakte voor de COVID-19 crisis zo’n 10.000 reizigers gebruik van deze treindienst.

Samen met de andere provincies, vervoersregio’s en het Rijk is afgesproken onder voorwaarden de vervoerders te compenseren voor de gevolgen van landelijk afgekondigde maatregelen. In Gelderland gaat het om Arriva, Connexxion (Breng) en Keolis (Syntus)  Het Rijk is bereid een groot deel van de dalende reizigersopbrengsten te vergoeden. Van de provincies is gevraagd de subsidie aan vervoerders volledig uit te keren zolang de beperkingen van kracht blijven ondanks dat vervoerders minder diensten hebben gereden. De komende periode worden de afspraken nader uitgewerkt en geconcretiseerd.

advertentie
advertentie
advertentie