Oecumenische viering Achterveld en De Glind

Religie Deel je nieuws

Oecumenische viering 16 januari, 11.00 uur, St Jozefkerk in Achterveld.

We willen graag, we kunnen op dit moment ook, maar hoe gaat het er in januari 2022 uitzien? Niemand die het kan zeggen.

Toch is de Oecumenische viering op dit moment al helemaal voorbereid. Deze viering is in het kader van de Week van Gebed voor eenheid van de Christenen. 

In de week van 16 t/m 23 januari is de week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De Geloofsgemeenschap St Jozef in Achterveld en de Prot. Gem. De Glind-Achterveld vieren dit samen op zondag 16 januari.

Thema van deze viering zal zijn: “Wij hebben zijn ster gezien”. Wie die wij zijn die een ster zagen, dat kan iedereen wel raden. De drie wijzen of koningen of magiërs uit het oosten. De ster is natuurlijk de geboortester van Jezus. En wat er verder speelt, dat hoort u in de viering op 16 januari. De viering wordt geleid door Ds. Mieke Groen en Pw. Fred Kok, mmv het koor Vivente. 

Deelnemen aan de viering is i.v.m. de maatregelen rond Corona slechts beperkt mogelijk. Dit kan alleen via reservering. U kunt de viering wel bekijken via het kanaal van de parochie: YouTube Sint Jozefkerk Achterveld

advertentie