Gysan van de Beek is  als juridisch medewerker verbonden aan Advocatenkantoor Bissumbhar.
Gysan van de Beek is als juridisch medewerker verbonden aan Advocatenkantoor Bissumbhar. Nelleke Redelijkheid
RECHT OM DE HOEK

‘Stuur je mij een appje als je thuis bent?’

23 april 2021 om 08:43 Rechtbank

BARNEVELD “Och meiden, is het al zo laat? Ik moet snel gaan!” -“Het is al bijna donker buiten, moeten we je niet even thuisbrengen? Dan hoef jij niet alleen naar huis door het donker.” - “Oh nee hoor, dat is niet nodig. Over tien minuten ben ik thuis; ik app jullie als ik thuis ben. Plus, ik hoef niet over van die verlaten weggetjes. Dat scheelt.”

Zomaar een voorbeeld van een gesprek tussen een groepje vriendinnen. Hoe vaak heb jij voorgesteld om iemand, misschien je vriendin of uw dochter, thuis te brengen? En hoe vaak heb jij als vriendin of dochter zijnde dit voorstel afgewezen?

Het voorbeeld van hierboven is een gesprek dat talloze keren is gevoerd. Een gesprek dat mogelijk ook is gevoerd door de Engelse Sarah Everard. Het is 3 maart 2021 rond negenen ‘s avonds wanneer zij in het donker vanaf vrienden naar huis loopt over de grote, verlichte straten van Londen. Waar velen van ons gelukkig veilig thuis komen, komt Sarah nooit thuis aan. Haar lichaam wordt op 10 maart 2021 in de bosgebieden van Ashford te Engeland gevonden. Sarah is onderweg naar huis ontvoerd en vermoord met als hoofdverdachte een 48-jarige Engelse politieagent.

#TEXTME De zaak van Sarah Everard heeft niet alleen in Engeland, maar wereldwijd geleid tot een discussie over de (on)veiligheid van vrouwen op straat. Dat vele vrouwen zich de zaak van Sarah Everard persoonlijk aantrekken blijkt alleen al uit de post Text me when you get home die – ook in Nederland – binnen de kortste keren trending is op Instagram. Het laat men realiseren dat het tegenwoordig nog stééds beter is als vrouw niet alleen in het donker over straat te gaan. Ontvoering en moord door een vreemde komt relatief weinig voor, maar de discussie over de (on)veiligheid van vrouwen op straat is breder. Het gaat ook over seksuele intimidatie op straat door middel van achtervolging door een vreemde of ongewenst nageroepen worden wanneer je op straat loopt. Denk hierbij aan situaties waar vrouwen zich in wijdvallende kleren en sneakers kleden wanneer zij naar huis gaan, hun locatie delen met familie dan wel vrienden, hun sleutels tussen hun knokkels, al straat-overstekend wanneer zij iemand achter zich horen lopen.

Ondanks de verhalen die iedereen wel kent uit zijn naaste omgeving, is tot op heden (seksuele) intimidatie op straat niet strafbaar gesteld op nationaal niveau in het Wetboek van Strafrecht. De gemeente Rotterdam en Amsterdam hebben in 2019 lokaal een poging gedaan door een verbod op straatintimidatie op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV). Het

Gerechtshof Den Haag heeft deze APV onverbindend verklaard. De reden daarvoor zat hem niet in het belang van dit onderwerp, maar wat is de reden dan wel?

SISVERBOD De betreffende APV wordt in de volksmond het ‘sisverbod’ genoemd. Het neergelegde verbod op straatintimidatie is onverbindend verklaard, nu het verbod in strijd is met artikel 7 lid 3 van de Grondwet en artikel 10 lid 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens inzake de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting knelt dus met het strafbaar stellen van straatintimidatie. Het wetsvoorstel van 2 juli 2019 van Asscher en Van Toorenburg gaat in op het wijzigen van het Wetboek van Strafrecht om seksuele intimidatie strafbaar te stellen. Niettemin is dit wetsvoorstel er tot op heden nog niet doorheen. Tot nu toe zijn enkel strafrechtelijke bepalingen neergelegd die grenzen aan een verbod op (seksuele) straatintimidatie. Denk hierbij aan zedendelicten als schennis van de eerbaarheid (artikel 239 Sr) en feitelijke aanranding van de eerbaarheid (artikel 246 Sr). Echter, tussen deze strafbaar gestelde delicten en een eventueel verbod op (seksuele) straatintimidatie bevindt zich een groot grijs gebied.

Voor nu is het afwachten hoe het wetsvoorstel zich ontwikkelt en in hoeverre het wetsvoorstel zal leiden tot veranderingen. Laten we in de tussentijd zelf stappen nemen in dit grijze gebied door het onderwerp (seksuele) straatintimidatie bespreekbaar te maken en te houden. Niet alleen richting de politiek, maar vooral ook richting elkaar.

Aangeboden door Advocatenkantoor Bissumbhar

advertentie
advertentie
advertentie