Groepsfoto CDA-kandidaten: Roel van den Broek, Anne van der Meer, Henk Smit, Daan de Vries, Jan Slot, Sanne Hendriks, Maarten Schipper en Huib van Leyenhorst.
Groepsfoto CDA-kandidaten: Roel van den Broek, Anne van der Meer, Henk Smit, Daan de Vries, Jan Slot, Sanne Hendriks, Maarten Schipper en Huib van Leyenhorst. Erik van 't Land

CDA-programma: ’Gezond leven is nu van grootste belang’

Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

BARNEVELD Een middenpartij, als lijm binnen de samenleving, op zoek naar compromissen tussen uitersten. Zo ziet het CDA zich in Barneveld. De partij heeft aandacht voor gezondheid, sport, het verenigingsleven en de strijd tegen armoede en eenzaamheid. ,,We zoeken de middenweg, er valt altijd wat te kiezen.’’

Als de coronacrisis íets duidelijk heeft gemaakt de afgelopen jaren, is het wel het besef hoe belangrijk het voor mensen is om gezond te leven en te bewegen, zegt lijsttrekker Daan de Vries van het CDA. ,,Nu zijn gezondheidszorg en sport altijd al aandachtspunten voor onze partij geweest, maar we zetten ze nu met vette letters in ons programma, bij wijze van spreken.’’

Zorg dichtbij is volgens de christendemocraten van groot belang. Niet voor niets pleit de partij al jaren voor de realisatie van een buurtziekenhuis. Maarten Schipper, de nummer twee op de lijst: ,,Er zijn stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Helaas zijn dit soort zaken van de lange adem en dat komt ook door een bepaalde onderlinge strijd tussen de twee ziekenhuizen in Amersfoort en Ede. Dat is jammer, want het belang is de gezondheid van onze inwoners.’’ Bij dat laatste gaat het wat het CDA betreft ook om onder meer behoud van de huisartsenpost, een goed ventilatieplan voor basisscholen en het faciliteren van hospices met zorg.

Bij gezond leven hoort ook voldoende bewegen. Het CDA vindt zichzelf dé sportpartij van Barneveld. De Vries: ,,We hebben aandacht voor sportverenigingen en we vinden dat we die verenigingen ook wel meer tegemoet mogen komen. Niet alleen als het gaat om goede huisvesting, maar ook door bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (ozb) voor verenigingen met een eigen gebouw af te schaffen. Dan houden de verenigingen geld over voor materiaal, trainingen en andere belangrijke zaken.’’

VERENIGINGEN Huisvesting voor sportverenigingen is de afgelopen jaren een ‘hot item’ geweest in de gemeenteraad, maar nog steeds wachten verschillende clubs op een adequate oplossing. ,,Wij willen de komende tijd specifiek inzetten op concrete ontwikkelingen en niet meer alle huisvestingsideeën op een hoop gooien om - soms zonder dat de verenigingen dit zelf willen - te blijven praten, zonder dat er wat gebeurt’’, zegt De Vries stellig. ,,We richten ons nu vooral op een skeelerbaan, een atletiekbaan en sporthallen in de dorpen. Die moeten er gewoon komen.’’

Laten we nu éérst luisteren wat mensen zélf graag willen en vervolgens kijken of dat plan haalbaar is

Schipper: ,,Met heel veel zaken willen we vraaggericht aan de slag gaan. We kunnen als politiek wel stellen dat een vereniging best samen met een andere club in één gebouw kan, maar ik draai het liever om. Laten we nu éérst luisteren wat mensen zélf graag willen en vervolgens kijken of dat plan haalbaar is.’’ De nummer twee op de lijst trekt dat principe graag in bredere zin door. ,,Noem het de manier waarop we mensen willen uitdagen en de kans te geven om zelf hun omgeving in te richten. Is er in Terschuur bijvoorbeeld veel meer draagvlak voor een sporthal dan voor een sportzaal, dan moet je daar rekening mee houden.’’

Topsport is ook een speerpunt voor het CDA. ,,Door topsport te stimuleren en wedstrijden hier naartoe te halen, creëer je een voorbeeldfunctie’’, vindt De Vries. ,,Je kunt mensen inspireren ook (meer) aan sport te gaan doen en je draagt een bepaald beeld uit.’’

Het CDA is een partij van de verbinding, vinden beide mannen. ,,We zijn een middenpartij en staan ook vaak letterlijk midden tussen de uitersten in de raad’’, zegt De Vries. ,,Wij zijn groot voorstander van cultuur en dragen het Schaffelaartheater een warm hart toe, maar we zijn óók voorstander van zondagsrust, een dag waarop wat ons betreft mensen kunnen genieten van evenementen en horeca, maar niet winkelen.’’ Een middenpartij is volgens het CDA van belang om mensen bij elkaar te brengen. Schipper: ,,En dát is wat wij graag doen: compromissen sluiten en samen oplossingen zoeken.’’

ARMOEDE Bij de aandacht voor een gezonde leefomgeving, hoort ook bestrijding van armoede, vindt Schipper. ,,Afgelopen jaar ontvingen ruim zevenhonderd Barneveldse gezinnen kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen, omdat ze die niet kunnen betalen. Zo’n vijfhonderd kinderen in Barneveld leven in armoede en dat is zorgelijk. Bovendien vrezen we dat die groep door onder meer inflatie en hoge energiekosten toeneemt. Daar moeten we aandacht voor hebben. Niet door alleen maar naar de gemeente te wijzen die dit oplost, maar door maatschappelijke organisaties en partijen bij elkaar te zoeken om zo gezamenlijk ondersteuning te bieden. En een nieuw en goed onderkomen voor de voedselbank is ook van groot belang.’’

Aanpak van eenzaamheid hoort ook bij een gezonde samenleving, vervolgen de twee christendemocraten. ,,We staan voor een gezond stelsel van ontmoetingscentra in dorpen en wijken, eventueel in combinatie met verenigingen’’, zegt De Vries. ,,We moeten aandacht hebben voor dorpshuizen. Kijk je naar de toekomst van De Hofstee in Stroe en De Belleman in Zwartebroek, dan is er wel perspectief nodig.’’

ENKELE OPVALLENDE PUNTEN UIT HET CDA-PROGRAMMA:

*Stel een lokale ombudsman aan en zorg voor een volledig onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.
*Welzijns- en zorgmedewerkers moeten een extra beloning krijgen.
*Realiseer tijdelijke flexwoningen, vijftig tiny houses en honderd kleine beschutte seniorenwoningen.
*Herbouw het historische stationsgebouw van Barneveld Centrum.
*Verbied vrachtwagenverkeer door het centrum van Garderen.
*Leg meer groen aan in het centrum van Barneveld.
*Parkeren in het centrum van Barneveld moet op vrijdagavond gratis zijn.
*Behoud een vitale agrarische sector, overleg mét de boeren over bedrijfsopvolging, stikstof en ruimteclaims.
*Alleen windmolens bij Harselaar-Noord, verder nergens.
*Ontwikkel meer mogelijkheden om digitaal zaken aan te vragen bij de gemeente.
*Geef inwoners meer ruimte om hun eigen buurt in te richten, op het gebied van bijvoorbeeld speeltuintjes of groenvoorziening.
*Stel één regisseur aan bij problemen in gezinnen of bij ouderen.
*Heroverweeg de provinciale recreatiezonering, betrek inwoners daarbij en jaag toeristen niet weg.

Wouter van Dijk

advertentie