De nieuwbouw in Bloemendal is gestart.
De nieuwbouw in Bloemendal is gestart. Wouter van Dijk

CDA: ‘Denk na, voor je een nieuwe wijk bouwt’

Wonen Gemeenteraadsverkiezingen 2022

BARNEVELD Barneveld zal de komende jaren fors groeien, met minstens vijfhonderd extra woningen per jaar. ,,Het is zaak dat we bij de plannen voor nieuwe wijken beter gaan nadenken wat we nu precies nodig hebben aan groen, speelruimte, scholen en andere voorzieningen, want dat is de afgelopen jaren te weinig gebeurd.’’

Dat stellen Daan de Vries en Maarten Schipper, de nummers één en twee van de CDA-lijst. In het verkiezingsprogramma vraagt deze partij daar expliciet meer aandacht voor. ,,We staan voor een grote uitdaging om nieuwe wijken te bouwen, laten we dat nu zo goed mogelijk doen. Laten we vooral leren van de fouten uit het verleden.’’

Want die fouten zijn er, volgens hen, zeker gemaakt. ,,Kijk bijvoorbeeld naar het scholendebacle in de wijk Veller. Een school is geen sluitstuk van een nieuwe wijk, maar een randvoorwaarde. Of kijk naar het jarenlange getouwtrek rondom de aanleg van een geluidsscherm langs de snelweg A30 bij De Burgt. Meer in het algemeen horen we van inwoners dat er in nieuwe wijken te weinig is nagedacht over de behoefte aan groen en speelvoorzieningen. Ze zijn er te weinig of ze voldoen niet. En áls kinderen zelf iets aanleggen, zoals de crossbaan in De Burgt, verdwijnt zoiets plotseling weer.’’ 

GELUIDSWAL Met nieuwe wijken als Bloemendal, Woudse Erven en Lanen Oost in Barneveld in aantocht, maar bijvoorbeeld ook Oostbroek in Kootwijkerbroek, is het wat hen betreft goed dit soort problemen al meteen te tackelen en goede wijken aan te leggen. ,,Want nu al is er onduidelijkheid over hoeveel schoolruimte er precies nodig is in Bloemendal, en welke voorzieningen. Een geluidswal langs de A30 ter hoogte van deze nieuwbouwwijk staat ook niet in het plan, maar als ik nu op de plek sta waar straks huizen worden gebouwd, hoor ik de weg wel degelijk. Dat vraagt dus gewoon om problemen.’’

UITDAGEN Ook de verkeersafwikkeling aan de oostkant van Kootwijkerbroek, waar dit jaar de wijk Oostbroek komt, roept volgens Schipper vragen op. ,,We zijn nog steeds té veel gefocust op puur de woningbouw en wat voor soort huizen er allemaal moeten komen, maar niet op het geheel als het gaat om leefbaarheid in de nieuwe woonwijk.’’ Het CDA wil niet alleen dat er duidelijkere totaalvisies komen voor nieuwbouwwijken, maar ook dat inwoners van bestaande wijken meer betrokken worden bij herinrichtingsplannen. De Vries: ,,Leg geen ideeën op, maar vraag aan de buurt waar nu specifiek behoefte aan is. Dat kan gaan om groen, een speeltuintje of extra parkeerruimte. En daag de buurt uit om zelf actief mee te denken.’’

Wouter van Dijk

advertentie