Fractievoorzitter Jan Top (links) en wethouder Bennie Wijnne (SGP) bij nieuwbouwwijk Woudse Erven in Barneveld.
Fractievoorzitter Jan Top (links) en wethouder Bennie Wijnne (SGP) bij nieuwbouwwijk Woudse Erven in Barneveld. Pauw Media

SGP-programma: ‘Uitdaging: groeien én dorps blijven’

Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

BARNEVELD Barneveld groeit ook de komende jaren door, met zo’n 500 nieuwe huizen erbij per jaar. Dat is ook prima, vindt de politieke partij SGP. ,,Mits we wel zuinig blijven op de eigenheid en het dorpse karakter van deze gemeente. Geen stadse allures, blijvende aandacht voor de boeren en niet tornen aan de zondagsrust.’’

Het dorpse karakter, de ruime woonwijken met veel gezinswoningen en de zondagsrust. In hippe bewoordingen zou je die waarden als het ‘unique selling point’ van Barneveld kunnen betitelen. Het zijn ook precies de waarden die behouden moeten blijven, als het aan de SGP ligt, de grootste politieke partij in deze gemeente.

 ,,En daar zit nu net de grote uitdaging voor de komende jaren’’, zegt lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter Jan Top. ,,Want dat Barneveld groeit en zal blijven groeien, is geen geheim. En dat de zondagsrust landelijk en ook in gemeenten om ons heen onder druk staat, ook niet. Er zijn inmiddels tal van supermarkten in buurgemeenten open op deze dag. Wat ons betreft blijft Barneveld zich onderscheiden en houden we vast aan de zondag als de van God gegeven rustdag. Liever zien we op die dag ook geen evenementen of terrassen bij horeca. Ook het bezorgen van pakketten en boodschappen op zondag zouden we willen ontmoedigen. Barneveld is een gemeente met een duidelijke christelijke identiteit, dat moet zo blijven.’’

SPANNINGSVELD De titel van het verkiezingsprogramma van de SGP, ‘Bouwen en bewaren’, geeft al meteen de uitdaging aan, het spanningsveld. ,,We willen doorgaan in de ontwikkeling en dat moet ook’’, zegt Top. ,,De komende twintig jaar zullen er in onze gemeente tot wel 8.000 woningen bijgebouwd worden. Dat is een best aantal. Onze uitdaging is om die groei te faciliteren, zonder dat Barneveld een klein stadje wordt.’’ En dat kan, volgens de SGP. ,,Vooral door te bouwen in alle dorpen van de gemeente, zodat je de groei goed verdeelt. En op plekken waar je iets meer kunt zonder de omgeving te schaden, is hoogbouw best gepast.’’ 

De locatie van Agruniek Rijnvallei is daar volgens Top een goed voorbeeld van. ,,Wat ons betreft is dit een goede plek om woningen te realiseren. We denken dan wel aan een groot en hoog woongebouw, met daaronder winkels bijvoorbeeld. Het moet een mooie woonvoorziening worden, dicht bij het centrum, station en bos.’’ Ook in nieuwbouwwijken kan hier en daar best wat hoger gebouwd worden, vindt de SGP.

LANDBOUW Dat hoogbouw nu geen vies woord meer is in Barneveld, heeft veel te maken met de positie van de landbouw. ,,Die sector staat door discussies over fijnstof en stikstof, maar ook door de grote grondvraag, onder druk’’, zegt Top. ,,We weten dat het aantal boeren in ons gebied de komende jaren zal afnemen, maar we willen vooral de boeren die door willen gaan goede kansen geven. We willen actief de gesprekken aangaan met boeren over hun toekomst. Voor woningbouw hebben we deels landbouwgrond nodig, maar we willen proberen die claim zo laag mogelijk te houden, door hoogbouw en nieuwbouw op braakliggende grond binnen de komgrenzen.’’

Met de toename van het aantal inwoners moet wat de SGP betreft ook de infrastructuur en de bedrijvigheid meegroeien. ,,We pleiten ervoor om de oostelijke rondweg om Barneveld in één keer aan te leggen en niet in fases, liefst zo snel mogelijk. En er moeten stappen gezet worden voor nieuwe bedrijventerreinen, onder meer met een tweede fase van Puurveen in Kootwijkerbroek en een soort Briellaerd 2.0 in de strook tussen snelweg A30 en de Nijkerkerweg in Barneveld. Om alle toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wonen, bedrijven en wegen te faciliteren, pleiten we voor een actief grondbeleid, want de laatste jaren is er meer gemeentegrond afgegaan dan er is bijgekomen.’’ 

ZELF DE REGIE Deze week uitte adviesbureau BDO nog zijn zorgen over de ,,slechte financiële positie van Barneveld’’, onder meer doordat grondbezit drukt op de hoge schuld van de gemeente. Top: ,,Dat is een eenzijdig beeld, want in een groeigemeente kun je ervan uitgaan dat die grond gebruikt gaat worden en dus ook weer geld oplevert. Daardoor is een hoge schuldquote minder relevant. We zijn voor een degelijk financieel beleid. Het is naar ons idee bovendien goed dat een gemeente zelf de regie waar mogelijk in handen houdt en daarmee minder afhankelijk wordt van projectontwikkelaars. Dat houdt op later moment de woningprijzen ook beter in de hand.’’

Het gezin is en blijft de hoeksteen van de samenleving, vindt Top, als hij de sociale en maatschappelijke paragrafen in het verkiezingsprogramma openslaat. ,,Wij staan voor sterke stabiele gezinnen en daar willen we in investeren. Bijvoorbeeld met gratis mediation voor ouders met relatieproblemen en extra inzet op voorlichting onder jongeren over specifiek alcohol, lachgas en designerdrugs. Maar ook thema’s als armoedebestrijding, extra ondersteuning voor mantelzorgers en meer aandacht voor jeugdhulp passen binnen dat uitgangspunt. ,,Onze algemene gedachte is: een sterk en stabiel gezin is belangrijk voor jongeren. Hierdoor is er ook minder snel jeugdhulp of verslavingszorg nodig.’’

ENKELE OPVALLENDE PUNTEN UIT HET SGP-PROGRAMMA:

*Bezuinigen gaat vóór lastenverlichting, streef naar een reservepositie van minstens 1.500 euro per inwoner.
*Het moet snel duidelijk zijn of een spoortunnel in de Nijkerkerweg haalbaar is.
*Zet meer flitspalen neer, intensiveer handhaving op snelheidsovertreders.
*Verander de naam van het Schaffelaartheater in bijvoorbeeld Het Cultuurplein, zodat de locatie een bredere doelgroep aanspreekt en verlaag de subsidie zoveel mogelijk.
*Geef alleenstaande ouders met kinderen in de leerplichtige leeftijd ontheffing van de sollicitatieplicht.
*Beperk alcoholgebruik in sportkantines en bij bedrijfsborrels.
*Geef scholen geld voor voorlichting over gezondheidsrisico’s bij drugsgebruik.
*Zorg voor compacte winkelcentra. Vul gaten door leegstand met outletverkoop, aangeklede etalages of woonruimte.
*Kom met een integraal onderzoek naar de meest onveilige verkeerssituaties en pak die plekken vervolgens aan.
*Maak parkeren in het centrum van Barneveld het eerste half uur of het eerste uur gratis.
*Zorg voor nieuwbouw in alle dorpen en zet extra in op verdere ontwikkeling van Stroe, in combinatie met een treinstation.
*Meer politie-inzet bij surveillance en meer cameratoezicht, ook bij evenementen met veiligheidsrisico’s.

Wouter van Dijk

advertentie