De top 5 van de VVD-lijst (vlnr): Gerben Evers (nummer 3), Lynette Reinders (4), Theo Bos (lijsttrekker), André Kruize (5) en Jarne van Schaik (2).
De top 5 van de VVD-lijst (vlnr): Gerben Evers (nummer 3), Lynette Reinders (4), Theo Bos (lijsttrekker), André Kruize (5) en Jarne van Schaik (2). Jannes Bijlsma

VVD-programma: gezonde financiën en 800 flexwoningen

20 januari 2022 om 07:44 Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

BARNEVELD De VVD is de eerste partij in de gemeente Barneveld die haar programma heeft gepresenteerd voor de verkiezingen van woensdag 16 maart. Belangrijke thema’s voor de liberalen zijn de gemeentefinanciën, de bouw van flexwoningen, de besluitvaardigheid van de overheid en de wijze waarop met statushouders wordt omgegaan.

Na vier jaar oppositie denken VVD-lijsttrekker Theo Bos en nummer twee Jarne van Schaik de komende jaren weer een prominentere rol in de Barneveldse gemeentepolitiek te kunnen spelen. In 2018 leverden ze een raadszetel - en een wethouder - in, waarna ze aanvankelijk worstelden met hun plek op de achtergrond. ,,Later hebben wij hier en daar wel onze tanden kunnen laten zien”, vindt Bos. Dat kwam volgens hem onder meer tot uiting bij de behandeling van de gemeentebegrotingen.

Tot 2018 waren die jarenlang in de, aldus de liberalen, veilige handen van hun eigen VVD-wethouder Gerard van den Hengel. In de ogen van Bos profiteerde de gemeente daar in de eerste jaren onder diens opvolger André van de Burgwal (Pro’98) nog van. ,,In die begrotingen zagen we de hand van Gerard nog”, kijkt Bos terug. ,,Maar later werden keuzes gemaakt die wij niet steunden en dus stemden we daar tegen. Er werd veel geïnvesteerd, maar de dienstverlening verbeterde niet.” Waar het dan aan schort in die dienstverlening? Bos wijst vooral naar de Omgevingsdienst de Vallei (OddV). ,,Die willen wij reorganiseren. De vergunningverlening moet terug naar de gemeente. Ik hoor van ondernemers dat ze, bij een aanvraag, nu vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd. Wij willen kortere lijnen en doorlooptijden.”

De hoge schuldpositie van de gemeente is Bos ook een doorn in het oog. Deze week werd bekend dat Barneveld - als enige in Gelderland en als enige van alle 56 gemeenten in Nederland tussen de 50.000 en 100.000 inwoners - een onvoldoende scoort voor haar financiële huishouding. Met name de hoge schuldquote wordt Barneveld zwaar aangerekend. ,,Het gekke is dat we steeds meer grond verkopen, maar de schulden niet afnemen. Er is ergens een lek, maar waar?” Bos wil dat grond-inkomsten direct worden ingezet voor de aankoop van nieuwe bouwgrond. ,,Of je betaalt je schuld af. Maar beide is de afgelopen jaren niet gebeurd.” Hij vreest dat Barneveld niet ontkomt aan het verder laten oplopen van de schuldquote. ,,Dat zien wij ook liever anders. Maar wil je naar 85.000 inwoners in 2040, dan is er grond nodig en moet je dus weer schulden maken.” 

FLEXWONINGEN Een belangrijk ander liberaal verkiezingsthema is dat er de komende vier jaar minimaal 800 flexwoningen worden gerealiseerd voor starters. ,,Jonge mensen kunnen dan tegen een relatief lage huur wonen en geld verdienen. En als ze voldoende hebben gespaard, maken ze dan de stap naar een koopwoning. Starters hebben nu nauwelijks kans op de reguliere woningmarkt. Dan moet je inventief zijn. Onze motie om flexwoningen te realiseren is aangenomen in de raad, maar er is nog geen gevolg aan gegeven. Jammer, voor starters is het echt een uitkomst.”

De afgelopen vier jaar ontbrak het de gemeente ook aan slagkracht, voegt Van Schaik toe. Onder VVD-regime zal Barneveld meer ‘doorpakken’. ,,In het vorige coalitieakkoord stond dertig keer het woord ‘onderzoek’. Er werden veel scenario’s geschetst, onderzoeken gedaan en er is veel gecheckt. Maar knopen doorhakken bleek lastig.” Als voorbeeld neemt hij de besluitvorming rond nieuwe sportaccommodaties in Barneveld. Clubs als denksportvereniging BDSV en jeu-de-boulesvereniging Petanque wachten al jarenlang op een nieuw onderkomen. ,,In plaats van door te pakken, wordt er nu weer onderzocht of activiteiten voor jongeren of ouderen prioriteit moeten krijgen, of fysieke sport boven denksport moet worden gesteld, dat soort dingen. Dat is de verkeerde discussie. Elke sport is een plek om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Je moet het hebben over het bedrag dat je als gemeente per jaar maximaal wilt uitgeven aan sportaccommodaties.” Hij wijst er verder op de fietscrossvereniging Flying Bikes vorig jaar, mede dankzij inzet van de VVD, na jarenlang soebatten groen licht kreeg voor een nieuwe baan op Harselaar.

STATUSHOUDERS Wat de VVD verder tegenstaat, is de wijze waarop de gemeente Barneveld statushouders ‘ontzorgt’. De gemeente heeft de wettelijke taak om deze mensen te helpen bij hun eerste schreden in de samenleving, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering en meer. Barneveld trekt daar meer geld voor uit dan de taken waar ze toe verplicht is. Bos wil daarvan vanaf. ,,De norm is 1800 euro per statushouder in Nederland, wij betalen 9000 euro per statushouder. Dat is niet te verkopen aan de kiezer.” Bos ziet de meerwaarde voor de Barneveldse samenleving ook niet. ,,Het is alleen niet aangetoond dat onze extra programma’s bijvoorbeeld leiden tot minder overlast in onze buurten. Wij zijn niet inhumaan. We willen statushouders helpen, maar ze moeten vooral snel zelf op eigen benen staan.”

Jannes Bijlsma

Enkele opvallende punten uit het VVD-programma
* Voor kleine terrassen (tot vijf tafels) wordt de terrasvergunning afgeschaft.
* Bij onvoldoende maatschappelijk draagvlak stemt de VVD tegen windmoleninitiatieven.
* De gemeente richt een loket in waar ondernemers terecht kunnen voor vragen, vergunningen en schuldhulpverlening. Ook komt er één loket voor initiatiefnemers van evenementen.
* De VVD streeft naar een vestiging van openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld.
* De gemeente neemt een proactieve rol in bij het voorkomen dat islamitische imams ‘haat zaaien’ en oproepen om de Nederlandse waarden en vrijheden te negeren.
* Er moet elk schooljaar een kinderburgemeester worden benoemd.
* Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten. Dit geldt ook voor andere sectoren, zoals het toerisme en de maakindustrie.
* Er moeten meer zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding komen, zodat bijvoorbeeld voormalig dak- en thuislozen en mensen met psychische problematiek eerder een plek terugvinden in de samenleving.
* Wijkagenten gaan zichtbaar surveilleren in de wijken, om verloedering en overlast tegen te gaan. Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten. De VVD zet in op de ‘patseraanpak’ uit Rotterdam, waarbij jonge criminelen worden gedwongen hun dure kleding, horloges en brommers in te leveren.
* Hondenbelasting wordt geheel afgeschaft.

advertentie
advertentie
advertentie