In het Schaffelaartheater reikt lijsttrekker Mijntje Pluimers het Lokaal Belang-programma uit aan 'Jan van Schaffelaar'.
In het Schaffelaartheater reikt lijsttrekker Mijntje Pluimers het Lokaal Belang-programma uit aan 'Jan van Schaffelaar'. Ingrid Lether

LB-programma: ‘Cultuuromslag nodig in Barneveld’

5 februari 2022 om 20:00 Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen 2022

BARNEVELD De eerste vier jaren in het bestaan van Lokaal Belang gingen bepaald niet geruisloos voorbij. Lijsttrekker Mijntje Pluimers kreeg het meer dan eens aan de stok met de andere fracties, waarbij ze de persoonlijke confrontatie niet schuwde. ,,Wij willen een transparantere en meer dienende bestuurscultuur.”

De gespannen verhoudingen tussen oppositiepartij Lokaal Belang en de andere partijen kwam vorig jaar april het meest tot uiting. Lokaal Belang diende, mede op basis van een Wob-verzoek van deze krant, bij de collega-raadsleden een verzoek in om een verslag openbaar te maken van een besloten en ‘informele’ raadsbijeenkomst uit december 2019 over de mogelijke herindeling met Scherpenzeel. Partijen reageerden furieus en stelden dat Lokaal Belang hen zo in het verdachtenbankje plaatste. Dat hele debat was in feite een unanieme motie van wantrouwen in de richting van Lokaal Belang. Ook bij andere debatten over bijvoorbeeld windmolens of de zandkwestie was de sfeer onderling in de raadszaal soms om te snijden.

Bestuurders in Barneveld kunnen dergelijke clashes vaak goed en lang onthouden. Toch heeft Pluimers er vertrouwen in dat zij de komende vier jaar goed kan samenwerken met dezelfde partijen, ook in een eventuele coalitie. ,,Op belangrijke thema’s, zoals de woningmarkt, hebben we de afgelopen jaren goede zaken kunnen doen. Het is nu aan de kiezer. Ik hoop dat we straks allemaal het goede gesprek aan willen gaan. Wij discussiëren op de inhoud en luisteren nadrukkelijk naar onze inwoners. Als daar vervolgens niets mee wordt gedaan, leggen wij de vinger op de zere plek. En die bewuste discussie in april… Wij stelden een heel legitieme vraag. Het was pijnlijk, maar het is gebeurd. We kijken vooruit. En ik denk dat alle partijen dat graag willen.”  

STROEF Wel is er een cultuuromslag in het gemeentebestuur nodig. Volgens Lokaal Belang moet het transparanter - zo wil ze een einde maken aan besloten politieke vergaderingen - en democratischer, in de vorm van een lokaal referendum. ,,De communicatie met bezorgde inwoners verloopt te vaak stroef”, stelt Pluimers. ,,Zij konden roepen wat ze wilden - ik noem Scherpenzeel, de windmolens, het Pastoriebos - maar er werd vaak niks mee gedaan. Daar komt bij dat veel van onze schriftelijke vragen niet of slechts half werden beantwoord. Niet ingewilligde informatieverzoeken, zwartgelakte Wob-verzoeken... Die bestuurscultuur moet écht anders.” Was de gemeentelijke communicatie met inwoners de afgelopen jaren dan één doffe ellende? Pluimers peinst even. ,,Nee hoor, er is bijvoorbeeld goed geluisterd naar ideeën voor nieuwe speelplekken. Maar te vaak gaat het mis.” 

GEEN DIFTAR Mis gaat het ook met de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Lokaal Belang wil de reeks van belastingverhogingen van de afgelopen jaren een halt toeroepen. ,,Wethouder Van de Burgwal beloofde dat het bij twee verhogingen van vijf procent zou blijven. Daar kwam een derde verhoging overheen en er komt een vierde aan. Ik mis de wil om te zoeken naar besparingen.” Pluimers vindt het hoog tijd dat Barneveld haar afvalsysteem, met de vier gekleurde kliko’s, gaat evalueren. ,,Dat zou eigenlijk elk jaar moeten. De wethouder wil hier nu geen discussie over. Maar die is nu juist wel nodig. Inwoners scheiden hun afval keurig en krijgen vervolgens jaar op jaar een tariefverhoging voor hun kiezen. Dat is niet uit te leggen.” ‘Diftar’ - het afvalsysteem waarbij de inwoner betaalt per kilo restafval - blijft voor Lokaal Belang echter een verboden woord. ,,Dat systeem leidt tot dumpingen in de natuur, mensen kunnen zakken bij hun buren in de kliko gooien. Dat moeten we hier niet hebben.”

MESTVERGISTERS Dat Lokaal Belang geen windmolens wil, mag eigenlijk voor niemand meer een verrassing zijn. De partij blijft voor duurzame energieopwek inzetten op bijvoorbeeld zonnepanelen én mestvergisters. Met die laatste opwekvorm moest, zo vond de gemeenteraad in 2015, verreweg het grootste deel van de energiedoelen in 2020 worden gehaald. ,,Sindsdien werkte het college heel hard aan windplannen, maar we hoorden niets over mestvergisters. Barneveld is windluw, maar je hebt hier wel veel mest. Dan is een mestvergister veel logischer”, aldus Pluimers. ,,Niet rendabel? Ja, er moet een ondernemer opstaan die er geld in ziet. Maar als het college er niet actief mee aan de slag gaat, dan wordt het sowieso niks. Het kan echt, ook zonder stankoverlast.”

EVENEMENTEN Na een publicatie in deze krant over het SGP-verkiezingsprogramma, besloot Lokaal Belang haar cultuurstandpunt in het eigen programma aan te vullen en te verduidelijken. De SGP wil een subsidieverlaging voor het Schaffelaartheater en de naam ‘theater’ schrappen. ,,Onbespreekbaar” voor een geschokte Pluimers. ,,Het bestaansrecht van het theater mag écht niet opnieuw ter discussie komen te staan.” Ook mag er van Pluimers niet gesleuteld worden aan het evenementenbeleid. ,,Als het aan de SGP ligt, gaat de gemeente zich bemoeien met het type evenementen dat hier wordt toegestaan. Dat is de dood in de pot. De gemeente Barneveld gaat alleen over openbare orde en veiligheid. Schoenmaker, blijf bij je leest.”

Jannes Bijlsma

advertentie
advertentie
advertentie