Sporthal Oosterbos is één van de nieuwe locaties waar gestemd kan worden.
Sporthal Oosterbos is één van de nieuwe locaties waar gestemd kan worden. Gerwin van Luttikhuizen

Eerste vier stemlokalen gaan morgen open

Politiek

BARNEVELD De officiële verkiezingsdag is woensdag 17 maart, maar ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart gaan enkele kieslokalen open. In de gemeente Barneveld zijn dat er vier: twee in Barneveld (gemeentehuis/oude raadhuis en kerk De Hoeksteen), één in Voorthuizen (kerkelijk centrum Bethabara) en één in Kootwijkerbroek (gebouw Eben-Haëzer). 

De extra openstelling op maandag en dinsdag is vooral bedoeld voor mensen die een extra risico lopen bij coronabesmetting en voor een betere spreiding van de stemmers. Deze stemlocaties zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur. ,,U kunt iemand meenemen die u helpt bij het stemmen´´, aldus de gemeente.

Daarnaast mogen circa 7.800 kiesgerechtigde 70-plussers per brief  stemmen. Dit kan door de brief op te sturen of in te leveren bij een afgiftepunt in het gemeentehuis. ,,Briefstemmen die uiterlijk woensdag 17 maart voor 21.00 uur zijn ontvangen, zijn geldig.’’ Alle kiesgerechtigden vanaf 70 jaar zijn hierover via de gemeente geïnformeerd.

De overheid hoopt hiermee op minder drukte bij de stemlokalen en wil kiesgerechtigden met een kwetsbare gezondheid zo gelegenheid geven op een andere manier te stemmen. Per kiesgerechtigde zijn deze keer drie in plaats van twee volmachtstemmen toegestaan. 

BIJZONDERE LOCATIES Volgens het college heeft de gemeente Barneveld met 39 stembureaus op woensdag 17 maart ,,een fijnmazig en goed gespreid netwerk’’. ,,In tegenstelling tot andere gemeenten is hier de afgelopen jaren niet in geschrapt. Dat komt nu heel goed uit onder de huidige corona-omstandigheden.’’

Van de 39 stembureaus zijn er drie benoemd tot bijzondere stemlocatie. In de woonzorgcentra Elim en Neboplus in Barneveld en Nieuw Avondrust in Voorthuizen kan alleen worden gestemd door bewoners en medewerkers. Daarom heeft de gemeente ook enkele nieuwe locaties aangewezen als stemlokaal, zoals Sporthal Oosterbos.

Vanwege de RIVM-richtlijnen is de inzet van een mobiel stembureau niet mogelijk, aldus burgemeester en wethouders.

RESERVELIJST Normaal gesproken zijn er per stemlocatie drie stembureauleden aanwezig. Bij de komende Tweede Kamerverkiezing zijn dat er vier. ,,De vierde persoon houdt toezicht op uitvoering van de RIVM-richtlijnen tijdens het uitbrengen van de stemmen.’’ 

De gemeente Barneveld beschikt volgens het college over ruim voldoende mensen voor de stembureaus. ,,Er is zelfs sprake van een behoorlijke reservelijst.’’ Alle stembureauleden volgen in februari een online cursus (met toets).

advertentie
advertentie