Afbeelding
Corine van de Kamp

Barneveld vindt bewonerspeiling over fusie met Scherpenzeel niet nodig

11 februari 2021 om 15:55 Politiek

BARNEVELD De gemeente Barneveld ziet geen aanleiding voor het houden van een peiling onder bewoners tijdens de Tweede Kamerverkiezingen over de eventuele herindeling met de gemeente Scherpenzeel. Dit meldt wethouder Hans van Daalen.

De provincie Gelderland is van plan een aantal bijeenkomsten te houden over het herindelingsontwerp dat Gedeputeerde Staten eind januari hebben gepresenteerd. Van Daalen denkt dat deze voldoende inzicht zullen geven in het draagvlak voor een fusie onder de inwoners van de gemeente Barneveld. Ook de door de provincie aangekondigde ‘draagvlakmeting’ onder inwoners zal helpen bij die inventarisatie, verwacht Van Daalen. Deze zal in april plaatsvinden, in de vorm van een Kieskompas-onderzoek.

Deze krant meldde woensdag dat Scherpenzeel, op initiatief van de waarnemend burgemeester Eppie Klein, tegelijk met de Kamerverkiezingen een peiling wil houden waaruit duidelijk moet worden hoe de inwoners tegen de fusie aankijken. Hierover zei gedeputeerde Jan Markink woensdag tegenover statenleden dat, als er inderdaad een inwonerspeiling wordt gehouden wordt, hij die dan ook graag in Barneveld zou willen zien. Van Daalen vindt dit niet noodzakelijk. ,,De tot nu toe ontvangen reacties uit de Barneveldse gemeenschap zijn neutraal en geven op dit moment geen aanleiding tot het houden van een extra peiling”, zegt hij. ,,In de komende twee maanden kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp.” Van Daalen geeft aan dat het bovendien de bedoeling is dat de Barneveldse gemeenteraad met een eigen zienswijze komt, waarin de voor Barneveld belangrijke aandachtspunten voor het voetlicht worden gebracht. ,,Deze wordt door de gemeenteraad vastgesteld en daarop is ook inspraak mogelijk.” 

Volgens waarnemer Klein in Scherpenzeel is de peiling nodig omdat sommige inwoners van Scherpenzeel zouden twijfelen over het feitelijke draagvlak voor zelfstandigheid of een herindeling, en omdat het draagvlakaspect volgens hem essentieel is in de uiteindelijke beoordeling van het herindelingsadvies door het ministerie, de Tweede en Eerste Kamer. Bij een eerdere peiling, vorig jaar zomer, konden de Scherpenzelers kiezen uit twee mogelijkheden: zelfstandig blijven, of een herindeling met Barneveld. Een meerderheid wilde dat Scherpenzeel zelfstandig blijft. Na een overlegtraject, tussen juli en december 2020, besloten Gedeputeerde Staten eind januari toch tot een herindeling.

Onduidelijk is nog welke vraag of vragen de inwoners van Scherpenzeel tijdens de peiling krijgen voorgelegd. Vanavond beslist de gemeenteraad of ze 20.000 euro uittrekt voor de peiling. 

Jannes Bijlsma

advertentie
advertentie