Afbeelding
Wouter van Dijk
OPINIE

‘Is dit nu rentmeesterschap?’

29 september 2021 om 07:55 Opinie

VOORTHUIZEN Als inspreker nam ik op donderdag 16 september deel aan ‘Het Gesprek’ dat door het college van burgemeester en wethouders van Barneveld was belegd over de plannen rond het Pastoriebos in Voorthuizen. In mijn bijdrage heb ik gezegd niet zozeer in te willen gaan op details van de voorgenomen plannen, maar dat mijn bijdrage meer gezien moest worden als een ‘moreel appel’. Ik sloot me daarin aan bij de gezamenlijke oproep die de leiders van de drie grootste wereldwijde kerkgenootschappen, paus Franciscus, de oosters-orthodoxe patriarch Bartholomeus en de Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby in een verklaring hebben gedaan aan de wereld, met als titel: ‘Red het klimaat’.

Zij schreven: “Luister naar de roep van de aarde! Welk geloof of welke levensbeschouwing mensen ook aanhangen:We moeten kiezen voor een ander leven”. Ze roepen daarbij iedereen op om “offers te brengen omwille van de door God gegeven aarde”. “Verlies aan biodiversiteit, aantasting van het milieu en klimaatverandering zijn de onvermijdelijke gevolgen van ons eigen handelen, doordat we in onze gretigheid veel meer van de aarde genomen hebben dan de planeet kan verdragen,” aldus de verklaring.

In lijn met deze oproep heb ik aangegeven me niet te kunnen vinden in het voorstel over het Pastoriebos, waarin door het kappen van een grote hoeveelheid groen en bomen voorde bouw van 24 luxe appartementen en bijbehorende parkeerplaatsen, een fikse aanslag gepleegd wordt op de natuur. Natuur die we juist zo hard nodig hebben om de klimaatcrisis te bestrijden. Daarnaast heb ik een oproep gedaan om het cultuur-historisch erfgoed van onze vaderen “niet te verkwanselen voor de schotel linzenmoes van de projectontwikkelaars.

”Met dit ‘moreel appel’ heb ik geprobeerd de discussie te verleggen van de zakelijke aspecten naar een discussie over ‘waarden’. ‘Waarden’ zijn het kompas om op te varen inde veelheid van menselijke belangen. Juist in een gemeenteraad waar de ‘C’ en de ‘G’ inde naam van partijen zo prominent aanwezig zijn, zou je verwachten dat voor zo’n oproepaandacht is. Maar alles is minder waar. Zowel in ‘het Gesprek’, als in de vergadering van de ‘Commissie Grondgebied’ op donderdag 23 september is over dit appel met geen woord gesproken! Na afloop was er maar één fractievoorzitter die er met mij over sprak. En ik kan u wel verklappen dat in de naam van die partij geen ‘C’ voorkomt, wel een ‘G’ aan het eind, maar die is niet van ‘Gereformeerd’!

Nog ontstellender was het gesprek dat ik na die vergadering had met de vertegenwoordiger van de ChristenUnie. Ik zei hem dat ik de houding van de CU in deze onbegrijpelijk vond. Zijn antwoord was, kort samengevat: 1. We moeten een bepaalde hoeveelheid woningen leveren van Rijkswege. Daar zijn deze 24 (!) woningen absoluut voor nodig. Op de tegenwerping dat deze net zo goed elders in Voorthuizen gebouwd kunnen worden in plaats van natuur/bomen en een cultuurhistorisch erfgoed te vernielen, zei hij dat het wel binnen de bebouwde kom moest. Anders hadden de boeren niet genoeg ruimte wanneer ze in de toekomst vanwege de stikstofproblematiek anders moesten gaan boeren. Kortom: de vernietiging van de natuur en het cultureel erfgoed Het Pastoriebos is er volgens dit raadslid (1) om de woningcrisis op te lossen en (2) om het stikstofprobleem van de boeren op te lossen. En zo doen we precies weer wat we altijd gedaan hebben: natuur en cultureel erfgoed kunnen wel wijken voor onze grijpgrage handen! Die zeggen immers niets terug! En zo zagen we de tak af, waar we met z’n allen op zitten! En dat noemen ze ‘rentmeesterschap’!

Hans Hofstra (emeritus predikant Protestantse Kerk Nederland), Voorthuizen

advertentie
advertentie
advertentie