Op de openbare basisschool De Lijster in Barneveld werd in september 2019 een schoolbibliotheek geopend.
Op de openbare basisschool De Lijster in Barneveld werd in september 2019 een schoolbibliotheek geopend. Pauw Media

Barneveldse scholen denken aan zomerschool

2 juli 2020 om 12:39 Onderwijs

BARNEVELD Kinderen met schoolachterstanden kunnen in de laatste twee weken van de zomervakantie naar de zomerschool in de gemeente Barneveld. Het gaat om een initiatief van de openbare Stichting Eem-Vallei Educatief, waarbij ook de protestants-christelijke schoolbesturen zijn aangehaakt. De initiatiefnemers hopen dat de zomerschool voortaan elk jaar plaatsvindt

Jannes Bijlsma

De zomerschool moet de laatste twee weken van de zomervakantie worden gehouden. ,,Het is de bedoeling dat met name kinderen met een taalachterstand hierdoor een boost krijgen", zegt Karen Peters, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Eem-Vallei Educatief. ,,Op die manier kunnen zij een inhaalslag maken. Het wordt anders dan een reguliere schoolweek, het moet vooral leuk zijn voor de leerlingen."

VERKEERSMUSEUM Een concrete invulling van de zomerschool is er nog niet, aldus Peters. In de gemeente Bunschoten bestaat al een dergelijk initiatief. ,,Daar hadden ze vorig jaar bijvoorbeeld het thema 'verkeer'. Toen zijn we met de leerlingen naar het verkeersmuseum in Utrecht geweest. Aan dit soort activiteiten moet je denken, specifiek gericht op taal. De leerlingen zitten niet de hele dag in de schoolbankjes."

Nu de leerlingen sinds enkele weken weer een volledige week naar school gaan, hebben scholen zicht op de effecten die de coronaperiode heeft gehad. ,,We zien dat kinderen die goede ondersteuning hebben gehad van ouders, omdat ze meer tijd en capaciteit hadden en ook taalvaardig zijn, goed door de coronatijd zijn gekomen. Maar kinderen bij wie het onveilig was thuis, die geen digitale ondersteuning hadden of die de taal niet machtig zijn, die hebben het lastig gehad. Zij gingen niet achteruit, maar ook niet vooruit. Voor die kinderen is de zomerschool een goed initiatief. Uiteindelijk willen we dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen."

ZOMERDIP In eerste instantie willen de schoolbesturen in de gemeente Barneveld een eenmalige zomerschool, in verband met de coronaperiode waarin alle scholen dicht waren en waarin sommige kinderen niet goed meekwamen. De hoop is echter dat de zomerschool jaarlijks terugkomt. De reden hiervoor is dat een dergelijke situatie zich eigenlijk na elke zomervakantie voordoet. ,,Die zomerdip is er altijd. Als de leerlingen terugkeren naar school, zien we altijd achterstanden bij kinderen die in zomervakantie minder in aanraking zijn geweest met taal en cultuur. De zomerschool in Barneveld komt nu in eerste instantie voort vanuit de coronacrisis, maar we hopen dit duurzaam te kunnen inzetten om die achterstanden terug te brengen. Daarover zijn we ook met de gemeente Barneveld in gesprek en het ziet er goed uit." Wat de uitvalsbasis van de Barneveldse zomerschool moet worden, is nog niet bekend.

EXTRA PERSONEEL Wethouder Dorrestijn gaf dinsdag tijdens de commissie Bestuur aan in gesprek te zijn met de schoolbesturen en dat er serieus naar de plannen wordt gekeken. De protestants-christelijke stichting PCO Gelderse Vallei is enthousiast over het initiatief en doet mee. Ook leerlingen van de hervormde scholen van De Drieslag zijn welkom. Bestuurder Gert van de Rhee vindt het een prima initiatief, maar geeft ook aan dat de hervormde scholen andere accenten leggen bij het wegwerken van achterstanden. ,,Het kan zijn dat er een enkel kind naar de zomerschool gaat", zegt hij. ,,Maar wij richten ons vooral op ons reguliere aanbod. Wij zetten het komende cursusjaar extra personeel in om kinderen een extra duwtje in de rug te geven."

De Drieslag gaat dit per school organiseren. ,,Het rijk stelt een bedrag per school beschikbaar voor kinderen die in de coronatijd achterstanden hebben opgelopen. Dat zetten wij in z'n geheel in voor ons reguliere aanbod, bijvoorbeeld voor remedial teaching of de mogelijkheid om groepjes apart te zetten."
Los van dit initiatief staat de zomerschool die het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld binnenkort aanbiedt. Deze middelbare school denkt erover om twee weken vóór de officiële vakantie extra lessen aan te bieden. ,,In die laatste weken voor de vakantie wordt normaal geen les gegeven. Formeel is het dan dus nog geen zomervakantie. Eventueel is er uitloop tot de eerste en de laatste week van de zomervakantie. Leerlingen die het idee hebben een achterstand te hebben opgelopen kunnen zich dan aanmelden om daar aan mee te doen. Er is ruimte voor 150 leerlingen. Sowieso willen we ook tien kinderen van statushouders bijspijkeren, op de locatie in Ede." Die extra lessen gebeuren niet met eigen personeel. Hiervoor huurt het JFC een huiswerkinstituut in.

advertentie
advertentie
advertentie