Afbeelding
Wouter van Dijk

Boerenactiegroepen: gedwongen opkoop is onacceptabel

Maatschappelijk

DEN HAAG/GELDERSE VALLEI (ANP) Het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om gedwongen uitkoop toe te passen bij bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden is voor boerenactiegroepen onacceptabel. ,,Gedwongen opkoop van piekbelasters is een absolute no-go voor ons”, zegt Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF). Hij reageert op het advies van Remkes, dat woensdag werd gepresenteerd.

,,Het is niet best. Ze gaan weer dwingen, dit wordt weer niks. Deze plannen hebben niets te maken met het redden van de natuur, het enige waar ze op sturen is boerenkrimp”, stelt Van den Oever. De voorman heeft voor woensdagavond “een grote vergadering” gepland. “Dan trekken we een conclusie en ontwikkelen we een plan de campagne”, zegt de FDF-voorman.

NETTE REGELINGEN Het kabinet ging tot dusver nog uit van vrijwilligheid. Voor ondernemers die gedwongen zouden worden te stoppen, moeten er volgens Remkes wel nette regelingen komen. Volgens het advies moet het kabinet wat Remkes betreft niet nu al tornen aan een van de voornaamste doelstellingen van het stikstofbeleid, een halvering van de uitstoot tegen 2030. Wel moet gaandeweg gekeken worden of dit doel op iedere plek in het land haalbaar is.

Ook voor actiegroep Agractie is gedwongen uitkoop onacceptabel. ,,Als je het vertrouwen nog verder wil schaden moet je die kant op gaan”, reageert Bart Kemp van de organisatie. ,,Als je naar een willekeurige burger gaat en je zegt: ik ga jou gedwongen onteigenen, dan is de reactie voorspelbaar denk ik”, vervolgt hij.

Van den Oever van FDF gaf dinsdag aan dat de kans groot is dat boeren weer gaan actievoeren als de bevindingen van Remkes tegenvallen.

Zelf had Remkes ook ,,niet verwacht dat alom gejuich zou ontstaan”, reageert hij op de actiegroepen. Hij merkt op dat de sector vaak ,,verdeeld” is en uit diverse facties bestaat. Inhoudelijk wil hij nu niet verder ingaan op de kritiek van de boeren.

ONMOGELIJK Landbouworganisatie LTO gaat haar ruim 30.000 leden om hun mening vragen over de conclusies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De belangenvereniging ziet zelf een aantal goede punten in zijn rapport, maar vindt de verplichte uitkoop van vijfhonderd tot zeshonderd grote stikstofuitstoters ,,onmogelijk en onnodig”. Dat draagt ook niet bij aan het herstel van het vertrouwen, meent LTO.

Op andere punten is LTO blij met de kritische blik van Remkes ten opzichte van de plannen van het kabinet. Zo vindt de landbouworganisatie het terecht dat Remkes stelt dat de overheid niet louter op stikstof moet focussen en dat het belang van de landbouw gelijk moet worden gesteld aan dat van de natuur. Ook het verdwijnen van het stikstofkaartje en de kritische depositiewaarde die Remkes voorstelt kunnen op goedkeuring rekenen.

LTO vindt het wel vreemd dat Remkes vasthoudt aan de deadline van 2030. De bemiddelaar pleit namelijk ook voor geleidelijkheid.

De ledenraadpleging van LTO begint donderdagavond en wordt volgende week dinsdag afgerond.

advertentie
advertentie