Afbeelding
Nieuwe Veluwe, Hans Dijkstra

Ruimte voor natuur, boeren en woningen rond oude golfbaan Edda Huzid

18 oktober 2020 om 12:46 Maatschappelijk

VOORTHUIZEN Er is een totaalplan in de maak voor de ontwikkeling van nieuwe natuur, in combinatie met duurzame landbouw en woningbouw in het gebied van 200 tot 300 hectare land tussen buurtschap Veenhuizerveld en de Apeldoornsestraat bij Voorthuizen.

Hiervoor is nodig dat de 39 geplande woningen voor het project Prinsenbosch op het voormalige azc-terrein aan de Hunnenweg, verhuizen naar een locatie op het Edda Huzid-terrein, de oude golfbaan. Het is echter nog onzeker of dit gebeuren, omdat een bestemmingsplan voor Prinsenbosch, op het voormalige azc-terrein, juist gereed is.

Het totaalplan voor het gebied komt uit de koker van de vorig jaar opgerichte stichting De Groene Vallei. Bestuurslid Diederick Huizinga uit Voorthuizen is de aanjager. In zijn visie wordt in het gebied een natuurverbindingszone gerealiseerd van de Veluwe richting de Oostvaardersplassen/Arkemheen en de Utrechtse Heuvelrug. Nu kan wild de oversteek tussen de verschillende gebieden maar moeilijk maken, doordat er nauwelijks natuur ligt rond het Veenhuizerveld. Dat probleem wordt in het nieuwe plan opgelost. ,,Het is een kwestie van ‘alles op de goede plek’”, zegt Huizinga.

,,In dit plan wordt de balans in het landschap hersteld. Er is goed gekeken naar waar de natuur meer ruimte kan krijgen, waar de mens kan wonen en waar boeren ‘natuurinclusiever’ kunnen werken. Want boeren lopen nu tegen beperkingen aan. Van het ministerie en de provincie moeten ze meer met de natuur gaan werken. Zij willen dit wel, maar hebben daarvoor meer ruimte nodig. Laat er nu net veel ruimte zijn vrijgekomen op het Edda Huzid-terrein.”

WATERTEKORT De Voorthuizenaar wijst er verder op dat het gebied direct aansluit op het Wilbrinkbos bij Voorthuizen en op buurtschap Boeschoten. ,,Die gebieden gaan hier ook van profiteren. Verder loopt er een beek over de Veluwe. We weten allemaal dat er een tekort aan water is op de Veluwe. Het is dan ook de bedoeling om de boel te vernatten, ook op verzoek van de boeren. Zij versproeien in de zomer voor 100 euro per dag aan diesel. Dat gaat dus om veel geld.”

De zuidkant van het Edda Huzid-terrein is volgens Huizinga ook veel geschikter voor woningbouw dan het grondgebied van het voormalige asielzoekerscentrum, ten noorden van het oude golfcourt. ,,Mensen willen veel liever wonen op een plek waar ze bereikbaar zijn, dichter in de buurt van een provinciale weg. Bij Edda Huzid is de grond beschikbaar. Hier is een bushalte in de buurt en goede voorzieningen. In het plan willen we de maximumsnelheid tussen de campings en Eethuisje De Heuveltjes verlagen van 80 naar 60. Nu wordt er vaak nog 100 gereden.”

MEEST LOGISCHE PLEK Huizinga benadrukt dat dit geen plan van hemzelf alleen is, maar dat het voortkomt uit gesprekken die hij met de bewoners heeft gehad. ,,Je kijkt gewoon naar hoe je de grond het best gebruikt, op de meest logische plek. Ik heb geluisterd naar mensen in het gebied zelf. Er woont een aantal boeren, sommige zijn zelfs vrienden. We hebben ons samen afgevraagd: wat is hier nu nodig zodat er voor iedereen een win-winsituatie kan worden gecreëerd. Daar is dit plan uit gerold.”

De totstandkoming van dit bestemmingsplan kent een jarenlang voortraject. In de vorige eeuw gaf de provincie Gelderland toestemming voor de realisatie van een vakantiepark met 150 vakantiewoningen en een conferentiegebouw op dit terrein. Na jarenlange en stevige onderhandelingen tussen de gemeente en de grondeigenaar werd dit plan niet doorgezet. Tussen 1999 en 2004 was de grond in gebruik als asielzoekerscentrum. De grondeigenaar gaf de recreatiebestemming op en in ruil daarvoor mocht hij een villawijk realiseren, met 15 landgoedwoningen op ruime kavels van zo’n vierduizend vierkante meter. Dit plan werd eind 2007 gelanceerd, met het idee om midden 2008 te starten met de verkoop. Uiteindelijk werd hier pas in 2010 mee begonnen, maar er was geen enkele koper geïnteresseerd. Pas jaren later trok de projectontwikkelaar de conclusie dat er geen vraag is naar dit type woningen.

Eind 2018 kwam de ontwikkelaar met een nieuw plan, genaamd Landgoed Prinsenbosch, voor de bouw van 39 woningen. Er moesten vrijstaande en halfvrijstaande geschakelde woningen verrijzen, evenals een ‘bescheiden’ appartementengebouw met zeven woningen. De gemeente wilde meewerken en bracht het plan in procedure, maar toen kwam stichting De Groene Vallei met haar totaalplan ten tonele. ,,We hebben met iedereen aan tafel gezeten, ook met de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld. Volgens mij wil iedereen hier wel aan meewerken. Het gaat nu alleen nog om de voorwaarden, zoals de financiën”, zegt Huizinga.

ONLOGISCH VERHAAL Ondertussen werkte de gemeente Barneveld gewoon door aan de procedure voor het Landgoed Prinsenbosch op het azc-terrein. Tussen 10 juli en 20 augustus lag het nieuwe bestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis. Hier kwamen dertien zienswijzen op binnen, waaronder tien identieke van bewoners van de Hunnenweg en de Meeuwenveenseweg. Zij betogen hierin dat de extra woningen niet passend zijn in het gebied. Huizinga, die zelf geen zienswijze indiende, is het volmondig met hen eens. ,,Het is een heel onlogisch verhaal. Dit gaat zó’n impact hebben op het gebied. Je hebt het over 78 meer auto’s, 39 grasmaaiers en ga zo maar door. Uit de gesprekken die ik met deze mensen heb gehad, komt naar voren dat ze de woningen graag verplaatst zien. En ook de projectontwikkelaar, eigenaar van Edda Huzid, gemeente en provincie zien het plan zitten.”

De provincie Gelderland bevestigt dit. Woordvoerder Eva Calicher zegt dat deze ontwikkeling aansluit bij hun wensen voor het Veenhuizerveld. ,,Hier zetten wij in op verbetering van de kwaliteit van de Veldbeek, het realiseren van een ecologische verbindingszone en omvorming naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast willen we ook meer bos realiseren, en ook daar sluit dit plan goed bij aan. Wij zijn enthousiast.”

Of dit ook geldt voor de gemeente Barneveld, is nog onduidelijk. Een woordvoerder bevestigt dat de gemeente meepraat over de plannen van Huizinga, maar geeft ook aan dat de procedure voor het azc-terrein nog loopt. ,,Dit bestemmingsplan ligt nu bij de Commissie Grondgebied. Hierop zijn dertien zienswijzen ingediend, die we als gemeente netjes beantwoorden. Mocht er in de toekomst een nieuw (bestemmings)plan worden ingediend, dan gaan we daar zorgvuldig mee aan de slag.”

[Jannes Bijlsma

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie