Afbeelding
Peter Mulder

Uitbreiding begraafplaats kost 4,3 miljoen

11 juni 2018 om 20:41 lokaal

BARNEVELD Voor de geplande uitbreiding van begraafplaats De Plantage in Barneveld zet de gemeente Barneveld een bedrag van ruim 4,3 miljoen euro opzij. Dat moet opgevangen worden door de al eerder geplande verhoging van de grafrechten.


Wouter van Dijk

Dat blijkt uit een recent overzicht van het college van burgemeester en wethouders. Omdat het bedrag over een periode van dertig jaar wordt afgeschreven, betekent de uitbreiding voor Barneveld een structurele verhoging van ongeveer 250.000 euro.

De opbrengst uit de zogeheten grafrechten moeten de extra kosten dekken, meldt het college nu. De komende zes jaar stijgen die kosten jaarlijks met zeven procent, zodat de situatie vanaf 2024 kostendekkend is.

INHAALSLAG Die verhoging is volgens het college gerechtvaardigd, omdat de tot nu toe gehanteerde tarieven nog relatief laag waren, waardoor de gemeente moest toeleggen. ,,Bovendien was het sowieso al de bedoeling om op dit vlak een inhaalslag te maken, los van de uitbreidingsplannen´´, zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. ,,De situatie is nu dat het extra geld dat deze verhoging oplevert, direct wordt ingezet voor de uitbreiding.´´ Een graf in Barneveld kost nu gemiddeld 66 euro per jaar, terwijl het Gelders gemiddelde ruim 150 euro is. Vanaf 2024 moet voor een graf in Barneveld gemiddeld ongeveer 100 euro betaald worden.

OLDENBARNEVELDERWEG Het plan om de begraafplaats aan de Narcissenstraat uit te breiden met twee hectare grond aan de overzijde van de aangrenzende Oldenbarnevelderweg, werd eerder dit jaar door de Barneveldse gemeenteraad besproken. Met name de situatie dat de Oldenbarnevelderweg straks de begraafplaats doorsnijdt, is een aandachtspunt. In maart gaf een raadsmeerderheid het college de opdracht mee om bij de uitwerking van de plannen direct al rekening te houden met een toekomstige omleiding van de Oldenbarnevelderweg, zodat die ,,onwenselijke´´ situatie verdwijnt.

Inmiddels overlegt de gemeente met grondeigenaren over de aankoop van de benodigde grond en wordt aan een ontwerp gewerkt. ,,Dit ontwerp maakt mogelijk dat het bestaande en het nieuwe deel van de begraafplaats op termijn aan elkaar kunnen groeien´´, aldus het college. Zo lang de Oldenbarnevelderweg nog niet is omgelegd, blijft de begraafplaats doorsneden door de weg, maar dat moet een tijdelijke situatie zijn. Om ervoor te zorgen dat doorgaand verkeer de rust niet verstoort tijdens het oversteken van rouwstoeten, wordt nog een plan opgesteld met verkeersmaatregelen.

AULA In de eerdere discussie in de raad is geopperd op het uitbreidingsdeel een nieuwe aula te realiseren, zodat de ruimte op de bestaande aula vrijkomt. Het college stelt nu voor de bestaande locatie van de aula toch te handhaven. ,,Wel gaan we , in samenspraak met de begrafenisverenigingen, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om die aula toekomstbestendig te maken.´´ Dat laatste is volgens het college ook goedkoper dan een nieuwe aula bouwen. De afstand tussen de aula en het nieuwe deel van de begraafplaats is volgens het college daarnaast goed te overbruggen. Rouwstoeten vanaf de aula naar de nieuwe locatie hoeven dan ook geen probleem op te leveren, stelt het college. 

Het nieuwe deel van de begraafplaats is naar verwachting op zijn vroegst eind 2021 klaar. Tot die tijd zou er nog voldoende ruimte moeten zijn op het bestaande deel. De laatste jaren nam het aantal begrafenissen in Barneveld volgens begrafenisverenigingen fors toe, terwijl de laatste uitbreiding dateert uit 2008. Daarom luidden de verenigingen eind vorig jaar de noodklok, uit vrees voor ruimtegebrek op termijn. Met de uitbreiding zou er weer voldoende ruimte zijn tot het jaar 2050.

Afbeelding
advertentie
advertentie
advertentie