Afbeelding
Gerwin van Luttikhuizen

SGP: ‘Dienstverlening gemeente Barneveld moet beter’

Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

BARNEVELD De huidige dienstverlening van de gemeente Barneveld aan burgers laat nog te wensen over en moet echt beter. Dat stelt de Barneveldse fractie van de SGP in haar verkiezingsprogramma. ,,Burgers zouden bij elke aanvraag van enige omvang die ze bij de gemeente doen een vast contactpersoon moeten hebben.’’ 

Dat stelt lijsttrekker Jan Top van de SGP. ,,Dit is voor ons écht een belangrijk speerpunt voor de komende jaren’’, stelt hij. ,,We zien dat veel goed gaat, maar we krijgen ook geregeld signalen dat het beter kan en moet.’’ Een concreet idee zou wat zijn partij betreft zijn om bij elke aanvraag die een burger doet, een vaste aanspreekpunt aan te wijzen binnen het ambtenarenapparaat. Dat voorkomt miscommunicatie onderling en kan ook zorgen voor versnelling in processen.

,,En ook een digitaal voortgangssysteem zou heel goed zijn, denken we. Soms hebben mensen het idee dat er niets gebeurt met hun verzoek, maar wordt er wel degelijk aan gewerkt. Maak je dat inzichtelijk, dan wekt dat ook begrip.’’

COMMUNICATIE Meer in het algemeen moet de communicatie tussen verschillende ambtelijke afdelingen onderling en naar de burgers toe ook beter, vindt Top. ,,De recente ontwikkeling van de crossbaan aan de Nederwoudseweg in Barneveld die plots werd platgeschoven, nog voordat de buurt op de hoogte was, is een goed voorbeeld van hoe het écht niet moet. Als overheid moet je betrouwbaarheid uitstralen en daar hoort goede communicatie bij. Zorg ook dat de muren tussen verschillende afdelingen binnen het gemeentelijk apparaat verdwijnen. Dat is ook nodig vanwege de groei van de gemeente.’’

MAATSCHAPPELIJKE ONRUST Aandacht hiervoor is volgens de SGP zéker nu van groot belang. ,,Wij merken dat de maatschappelijke onrust toeneemt. Dat is een landelijk fenomeen, maar gaat Barneveld niet voorbij. Er leeft in toenemende mate frustratie en boosheid onder mensen, door de coronamaatregelen, maar ook door de onzekere situatie waar boeren in verkeren en de commotie rondom de toeslagenaffaire en de gasboringen in Groningen. Alles bij elkaar zorgt het voor een bepaald sentiment van onvrede in de samenleving, waar je ook als gemeente alert op moet zijn en waar we zéker niet aan voorbij moeten gaan. Het is goed als een gemeente duidelijk laat zien mensen te willen bijstaan. Gelukkig gebeurt dat in Barneveld ook wel. Kijk bijvoorbeeld naar de recente brief vanuit de gemeente richting Den Haag over de nood onder middenstanders. Maar ook andere ondernemers en boeren verdienen bijvoorbeeld een arm om hen heen in de vorm van steun of een lobby. Mensen moeten weten dat ze er niet alleen voor staan.’’

Volgens de lijsttrekker worden op het vlak van communicatie nu wel stappen gezet, maar mag dat proces flink versneld worden. ,,Zo juichen we de komst van gebiedsregisseurs toe, ambtenaren die in direct contact staan met zowel de burgers als de collega’s in het gemeentehuis. Er is nu één regisseur aan het werk en binnenkort volgen er nog twee. Wat ons betreft moeten er op meer vlakken stappen gezet worden.’’

Wouter van Dijk

advertentie