Afbeelding
Provincie Gelderland

Gedeputeerde Kerris trekt plan ‘Stroe City’ terug en biedt excuses aan

24 juni 2022 om 10:36 Maatschappelijk Tips van de redactie

STROE/ARNHEM De provincie Gelderland trekt het plan voor ‘Stroe City’ in. Na de ophef die donderdagavond ontstond na berichtgeving van de Barneveldse Krant, hebben Gedeputeerde Staten hiertoe besloten. Verantwoordelijk gedeputeerde Peter Kerris trekt het boetekleed aan. ,,Er is iets fout gegaan in de communicatie. Dat trek ik mij persoonlijk zeer aan en ik wil mijn excuses aanbieden aan de bewoners van dit gebied.”

Kerris noemt het spijtig dat het idee is ontstaan dat de provincie Gelderland dergelijke megalomane woningbouwplannen ontwerpt. Wat de provincie volgens hem heeft proberen te doen, is een beeld te geven van de mogelijke ruimtelijke keuzes die er de komende jaren binnen haar grenzen te maken zijn. ,,Daar is de verkenning puur op gericht. Dit is een analyse van de keuzes die mogelijk zijn. Als we alle ambities die er liggen voor woningbouw, industrie, natuurherstel en landbouwtransitie willen realiseren, hebben we 1,8 keer van ons Gelders grondgebied nodig. De ruimtedruk is dus groot.”

KAART Het opgestelde document ‘Naar een nieuwe kaart van Gelderland: verkennen, puzzelen en afspreken’ diende slechts als startpunt van het gesprek met betrokken inwoners, gemeenten en andere betrokkenen, aldus de gedeputeerde. ‘Stroe City’ stond alleen vermeld op een kaartje, waarop werd aangegeven dat er 25.000 woningen gebouwd kunnen gaan worden. ,,Dat kaartje trekken we terug. Dat staat nu het inhoudelijk gesprek over de te maken keuzes in de weg. Want dat gesprek blijft wel nodig: hoe gaan we de komende jaren om met onze schaarse ruimte?”

Dat de regio, de inwoners van Stroe en de gemeente Barneveld ontstemd zijn over het voortraject van dit plan, begrijpt de gedeputeerde. Hij en zijn collega-gedeputeerde waren eerder echter niet bereid om het plan terug te trekken, ondanks een verzoek van de Barneveldse wethouder Wijnne. ,,Ik heb eerder deze week met hem gesproken. We waren het er toen allebei over eens dat dit plan dient om het gesprek over aan te gaan binnen de Verstedelijkingsstrategie. Dáár worden de keuzes gemaakt. De afgelopen uren hebben duidelijk gemaakt dat de informatie op dit kaartje zó leeft, dat er niet meer goed over te praten valt. Daarom trekken we het terug.”

ONGELUKKIG De timing van het moment waarop het plan naar buiten kwam - in de week van de boerenprotesten in uitgerekend Stroe - is beroerd, erkent de gedeputeerde. ,,Wij zijn al een tijdje bezig met het in kaart brengen van de ruimtelijke mogelijkheden. Dit is erg ongelukkig en dit was zo ook echt niet de bedoeling.”

Uit veel reacties komt naar voren dat inwoners en boeren het plan voor Stroe City als bewijs zien dat het de provincie Gelderland in de stikstofdiscussie niet gaat om natuurherstel, maar om het verwerven van gronden voor woningbouw. Daarvan wil Kerris nadrukkelijk afstand nemen. ,,Dat is absoluut niet aan de orde. Het beleid rond natuurherstel en stikstof zal in nauwe samenspraak gaan met de betrokkenen in het gebied. En de provincie koopt geen gronden voor woningbouw, dat doen gemeenten.”

Jannes Bijlsma

Afbeelding
advertentie
advertentie
advertentie