Afbeelding
HeliFlight.nl

Gemeente Barneveld woedend over ‘Stroe City’

23 juni 2022 om 18:43 Nieuwbouw

BARNEVELD De gemeente Barneveld is zeer ontstemd over de provinciale verkenning ‘Naar een nieuwe kaart van Gelderland’, waarin plannen staan om in ‘Stroe City’ de komende jaren 25.000 woningen te gaan bouwen. ,,Wij distantiëren ons van deze proefballon”, laat het college van b. en w. weten in een memo aan de gemeenteraad.

De provincie heeft vooraf niet met de gemeente Barneveld gesproken over het voorlopige idee om Stroe bijna honderd keer groter te maken dan het nu is. Het dorp telt momenteel iets meer dan 250 woningen. De gemeente voelt zich dan ook overvallen. ,,Wij distantiëren ons van deze ‘proefballon’ vanuit de provincie Gelderland. De wijze waarop dit vanuit de provincie is gegaan, verdient allerminst een schoonheidsprijs.”

Inmiddels is er contact geweest met Gedeputeerde Staten (GS) in Arnhem en er zijn excuses gemaakt. ,,Er volgt nog een afzonderlijk inhoudelijk bestuurlijk overleg tussen GS en het college van Barneveld.”

Naast een proefballon noemt het college de voorlopige plannen een ‘interne ambtelijke exercitie’ in het provinciehuis. ,,Er is geen relatie gelegd met andere lopende ruimtelijke trajecten in onze regio, zoals de Verstedelijkingsstrategie Arnhem, Nijmegen, Foodvalley.” 

Binnen dat traject maken regiogemeenten, provincie en de rijksoverheid gezamenlijk afspraken over de groei van de regio Foodvalley tot 2040. ,,Wij zien dit verstedelijkingsspoor als een leidend spoor.” Voorlopig is helder dat er 100.000 woningen in dit hele gebied moeten komen, waarvan 40.000 in de regio Foodvalley, dat bestaat uit de gemeenten Barneveld, Ede, Veenendaal, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Rhenen en Wageningen. Waar die dan precies moeten komen, is nog niet bekend.

Het college laat verder weten niet te zullen deelnemen aan gespreksronden over de ‘Nieuwe kaart van Gelderland’, zolang er geen aanpassingen aan het plan zijn gedaan.

Jannes Bijlsma

advertentie
advertentie
advertentie