Houd alle kippen nu binnen, stelt LTO Gelderse Vallei. ,,Ook de hobbydieren.''
Houd alle kippen nu binnen, stelt LTO Gelderse Vallei. ,,Ook de hobbydieren.'' Jan van Uffelen

LTO Gelderse Vallei over vogelgriep: ‘Het gaat erom spannen’

Maatschappelijk

BARNEVELD Belangenorganisatie LTO Gelderse Vallei drukt pluimveehouders in de regio Barneveld op het hart om nu zeer alert te zijn en een uitbraak van vogelgriep koste wat kost te voorkomen. ,,Als het scenario van 2003 zich herhaalt, zal dat voor veel pluimveehouders de nekslag zijn.’’

Dat stelt bestuurslid Pieter Bouw van LTO Gelderse Vallei, zelf pluimveehouder in Voorthuizen. ,,Als sector kijken we nu met grote zorgen naar de ontwikkeling, nu recent op een tweede bedrijf in Zeewolde het virus is aangetroffen’’, zegt hij. 

OPGESCHRIKT Donderdag werd daar een eendenbedrijf met 10.000 dieren geruimd. Recent werd de regio twee keer opgeschrikt door preventieve ruimingen bij zorgboerderij ‘t Paradijs in Barneveld en een vleeskuikenbedrijf in Otterlo. Niet omdat er tekenen waren dat het virus er zou zijn, maar omdat in beide gevallen gold dat er contact was geweest met een besmet bedrijf elders.

Sinds vorige week dinsdag geldt weer een landelijke ophokplicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. ,,Het is van het grootste belang dat iedereen zich daar nu strikt aan houdt’’, zegt Bouw. ,,Oók eigenaren van hobbydieren. Ook die paar ganzen in de voortuin of een klein koppeltje eenden bij een kinderboerderij moeten binnen blijven. We kunnen ons simpelweg het risico niet permitteren.’’ Verspreiding van het virus gaat volgens hem voornamelijk via uitwerpselen van overvliegende wilde vogels.

ENORME UITBRAAK Vogelgriep leidde landelijk, ook in Barneveld in 2003 tot een enorme uitbraak. Landelijk moesten toen ruim dertienhonderd bedrijven geruimd worden, met gezamenlijk meer dan dertig miljoen dieren. Ook het bedrijf van Bouw, met destijds 60.000 leghennen en 55.000 opfokhennen, werd toen geruimd.

 ,,Herhaling van dat scenario moeten we écht zien te voorkomen, want ik denk dat in dat geval veel meer bedrijven dan destijds het niet zullen redden. Veel meer dan achttien jaar geleden hebben pluimveehouders geïnvesteerd in bijvoorbeeld ‘beter leven’, ‘biologisch’, ‘vrije uitloop’ en in maatregelen om dierenwelzijn te verbeteren en uitstoot te verminderen. Het financiële risico voor ondernemers is daardoor nu vele malen groter.’’

‘Kijk nog eens terug naar 2003, en leer van het verleden’

Pluimveehouders en betrokkenen doen er goed aan zich in deze tijd te verdiepen in de gebeurtenissen rond de grote vogelgriepuitbraak achttien jaar geleden, in 2003. ,,Dat helpt wellicht in het besef van urgentie, hoe belangrijk het nu is om voorzichtig te zijn.’’

Dat stelt pluimveehouder Pieter Bouw, bestuurslid bij LTO Gelderse Vallei. ,,Lees de krantenartikelen uit die tijd er nog eens op na, kijk naar de Jineks van destijds en laat op je inwerken hoe ingrijpend die situatie voor pluimveehouders, maar ook voor veel mensen daaromheen, toen was.’’
Dat begrip is volgens hem vooral van belang voor jonge pluimveehouders, die geen ervaring hebben met een vergelijkbare uitbraakperiode. ,,Ik wil niet op belerende toon met een vinger wijzen, maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat iedereen beseft hoe groot het risico is. We moeten een uitbraak nu met elkaar voorkomen.’’

Pluimveehouders dienen daarom niet alleen de ophokplicht in acht te houden, maar ook alle hygiënische voorzorgsmaatregelen te hanteren die er zijn. ,,Soms komen regels misschien overdreven over of kost het ondernemers extra tijd, maar dat is dan nu even niet anders. We móeten, voor het algemeen belang, nu voorzichtig zijn. Ontvang geen bezoekers in je stal, werk met speciale bedrijfskleding en ontsmetting, neem geregeld een douche voor en na werk in de stal, verzeker je ervan dat wielen van voervrachtwagens gedesinfecteerd worden. Heb je de ruimte op je erf, creëer dan een soort veilige en te controleren zone tussen toeleveranciers en transporteurs enerzijds en de stal aan de andere kant.’’ Bouw: ,,Iedere pluimveehouder kan met zijn of haar boerenverstand wel bedenken waar in het bedrijf de zwakste schakel zit. Neem de situatie serieus en pak die schakel aan. En wees niet bang om overdreven gevonden te worden, want volgens mij heeft momenteel iedereen begrip voor de situatie.’’

Een eventuele uitbraak van de dierziekte zou niet alleen financiële en emotionele consequenties hebben voor de getroffen pluimveehouders, maar zou ook in z’n algemene zin een negatief effect op de sector in zijn algemeenheid kunnen hebben, denkt Bouw. ,,Nu al lees ik verhalen over mensen die vinden dat het risico op dierziekten is toegenomen door schaalgrootte bij de bedrijven. Dat is niet zo. Het risico, via de uitwerpselen van wilde vogels, is nog steeds even groot, maar de consequenties zijn door schaalgrootte wel toegenomen. Daarbij maak ik me, in geval van grootschalige ruimingen, zorgen over de publieke opinie.’’

Wouter van Dijk

advertentie
advertentie