De tijdelijke huisvesting van huisartsenpraktijk Bloemendal in Barneveld.
De tijdelijke huisvesting van huisartsenpraktijk Bloemendal in Barneveld. Pauw Media

Eemland start inventarisatie huisvesting huisartsen

Zorg

BARNEVELD Coöperatie Huisartsen Eemland, de regionale organisatie waar het grootste deel van de Barneveldse huisartsen bij aangesloten is, gaat inventariseren of er onder Barneveldse huisartsen momenteel problemen zijn met huisvesting. Komen daar vervolgens verbeterpunten uit naar voren, dan worden die met de gemeente Barneveld besproken.

Dat meldt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders, in antwoord op vragen van oud-raadslid Roel van den Broek (CDA). Hij vroeg om opheldering, naar aanleiding van een recent landelijk onderzoek naar huisvestingsproblemen onder huisartsen.

Uit dat onderzoek kwam eind januari naar voren dat ruim driekwart van alle huisartsen in Nederland te kampen heeft met ruimtegebrek. Het lukt de huisartsen niet om uit te breiden of een nieuwe praktijkruimte te beginnen. 

Volgens het college is huisvesting van huisartsen inderdaad niet eenvoudig. ,,Wij hebben echter geen signalen dat het voor inwoners op dit moment lastig is een huisarts te vinden vanwege huisvestingsproblematiek. Ook hebben we geen signalen dat dit soort problemen leidt tot het niet aannemen van personeel of het wegtrekken van huisartsen uit de dorpen of wijken.’’ Dat neemt niet weg dat dit onderwerp in een groeiende gemeente aandacht verdient, vervolgt het college. ,,We blijven ook graag meedenken met huisartsen die vragen, problemen of verbeterpunten hebben rondom huisvesting.’’ Als voorbeeld noemt het college de medewerking die is verleend om een tijdelijke huisartsenpraktijk in te richten aan de Wethouder Rebellaan. Dit ter voorbereiding op het nieuwe medisch centrum Bloemendal en om de druk op praktijk Asklepios te verlichten.

advertentie