Afbeelding
Margreet Hendriks

Staten Gelderland stemmen in met herindeling Barneveld-Scherpenzeel

7 juli 2021 om 00:15 Politiek

BARNEVELD/ARNHEM De Gelderse politiek in Arnhem heeft dinsdagnacht ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een gedwongen herindeling tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. De coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA gingen akkoord, evenals de oppositiepartijen D66 en SGP.

De partijen vinden, met het college van Gedeputeerde Staten, dat het de gemeente Scherpenzeel aan bestuurskracht ontbreekt om de gemeentelijke taken in de toekomst goed in te vullen. De stappen die deze gemeente de afgelopen jaren heeft gezet, de belastingen zijn verhoogd om extra ambtenaren te kunnen aantrekken, zijn voor de Statenleden onvoldoende gebleken. De gemeente vindt zelf dat ze zelfstandig kan blijven, Barneveld staat positief tegenover een fusie.

Ook waren er twijfels over de houdbaarheid van de gemeentelijke financiën op langere termijn. Zij gingen mee in de analyse van de Scherpenzeelse jaarrekening en kadernota vanuit Gedeputeerde Staten. Die waren hier bezorgd over, gelet op de oplopende kosten in het sociaal domein en het tekort op de jaarrekening van 400.000 euro over het jaar 2020. De positievere analyse die Scherpenzeel hier tegenin bracht, van de onafhankelijke econometrist Verhagen, werd terzijde gelegd. Hetzelfde gold voor rapporten van bestuurskundigen Frissen en Elzinga, die stelden dat de provincie zich vooringenomen had opgesteld gedurende het proces.

Een motie van onder meer 50Plus om de minister van Binnenlandse Zaken opdracht te geven voor een integriteitsonderzoek naar de gang van zaken rond de herindeling, haalde het niet. De coalitie had geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat zich onregelmatigheden hadden voorgedaan gedurende het fusieproces, ook niet naar aanleiding van uitspraken van hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries van de Radboud Universiteit, die suggereerde dat er sprake was geweest van omkoping tussen Barneveld en de provincie Gelderland.

Commissaris van de Koning Berends reageerde op de motie, door aan te geven dat het ministerie het herindelingsplan, inclusief de honderden pagina’s tellende bijlagen, ‘grondig zal bestuderen’ voordat er eventueel een wetsvoorstel naar de ministerraad wordt gestuurd. Ook de Raad van State zal er nog een advies over uitbrengen. In zijn ogen bevat het proces daarom voldoende waarborgen dat er door onafhankelijke partijen naar eventuele onvolkomenheden wordt gekeken. ,,De minister stuurt echt geen voorstel naar de ministerraad, als er maar enige twijfel is over de betrouwbaarheid van het gelopen traject”, zei Berends. De Staten waren dit in meerderheid met hem eens en steunden de motie dan ook niet. 

Het herindelingsplan van GS werd aangenomen met 33 stemmen voor en 17 tegen. De vergadering werd gevolgd door tientallen Scherpenzelers die met een bus en eigen vervoer naar Arnhem waren gereisd.

Jannes Bijlsma

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie
advertentie