Afbeelding
Foto door form PxHere

Letselschade door een verkeersongeval

16 maart 2023 om 07:57 Partnercontent

Je staat stil in de file van werk naar huis. Voor velen een dagelijks ritueel. Maar wat als er iemand achterop u rijdt als deze persoon de file te laat ziet? Of u fietst naar school of werk als u aangereden wordt door een auto. In Nederland kunt u dan de tegenpartij aansprakelijk laten stellen door een letselschade advocaat. Bijvoorbeeld een letselschade advocaat in Rotterdam na een auto ongeluk of een letselschade advocaat in Amsterdam bij letselschade na een fietsongeluk. Maar wie is eigenlijk schuldig bij een verkeersongeval en welke letselschade bedragen komen voor vergoeding in aanmerking?

Wie is schuldig en aansprakelijk bij een verkeersongeval?

Schuldig en aansprakelijk is de persoon die de verkeersfout maakt. Dit is inderdaad de hoofdregel, maar deze kent uitzonderingen. Wie schuldig en aansprakelijk is bij een auto botsing of fietsongeluk is uitgemaakt in de wet. De hoofdregel vinden wij in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Het 1e lid van dit wetsartikel luidt:

“Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.” 

Wat een onrechtmatige daad inhoudt, valt te lezen in het 2e lid van artikel 6:162 BW:

“Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.”

Passen wij dit wetsartikel toe op een verkeersongeval, dan is dus schuldig en aansprakelijk de persoon die een fout maakt, dus bijvoorbeeld geen voorrang verleent of bumper kleeft.

Naast artikel 6:162 BW vinden wij de aansprakelijkheid voor verkeersongevallen in de volgende wetsartikelen:

  • Artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Hierin staat dat bestuurders voldoende afstand moeten houden op een voorganger
  • Artikel 5 Wegenverkeerswet. Op grond van dit artikel mogen verkeersdeelnemers niet zich niet dusdanig gedragen dat er gevaar op de wet ontstaat.

Als fietser aangereden? Altijd recht op schadevergoeding

Een bijzondere positie nemen fietsers in. Wordt u namelijk als fietser aangereden door een auto of ander motorvoertuig, dan is er altijd recht op een letselschadevergoeding. Deze regeling vinden wij terug in artikel 185 van de Wegenverkeerswet.

Met artikel 185 Wegenverkeerswet worden fietsers en voetgangers door de wetgever beschermt tegen aansprakelijkheid. Dit omdat deze verkeersdeelnemers extra kwetsbaar zijn in het verkeer. Je bent immers op de fiets of lopend onbeschermd en als je aangereden wordt door bijvoorbeeld een auto of scooter, kun je ernstig letsel oplopen.

De bescherming van artikel 185 Wegenverkeerswet is als volgt:

  • Word je als fietser of voetganger aangereden door een motorvoertuig en is het motorvoertuig schuldig? Alle schade wordt vergoed
  • Heeft de fietser of voetganger een verkeersfout gemaakt, dan krijgt je ten minste 50% van de letselschade vergoed. Dit kan oplopen tot 100% op grond van de billijkheidscorrectie
  • Is uw kind aangereden? Bij een aanrijding van een kind wordt altijd alle letselschade vergoed als de aanrijding plaatsvindt met een motorvoertuig
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie