Afbeelding
Voorkomen van verzuim

Proactieve advisering om ziekteverzuim te voorkomen

25 augustus 2021 om 15:42 Partnercontent

Als u aan het hoofd staat van een onderneming en u personeel in dienst hebt, dan bent u wettelijk gezien verplicht om een werknemer die ziek is op de juiste manier te begeleiden. Daarbij hoort de werknemer te worden bijgestaan door een bedrijfsarts of arbodienst. Bij een verzuim van zes weken maakt een van die partijen een probleemanalyse. De oorzaak van het verzuim en de mogelijkheden tot herstel worden daarin omschreven. In deze analyse wordt tevens door de werknemer aangegeven wanneer die denkt weer aan het werk te kunnen. U kunt als werkgever zelf bepalen hoe u verzuim aanpakt.

Verzuimbegeleiding en verzuimpreventie van goede kwaliteit kunnen het verschil maken voor uw werknemers en ook ondersteuning van een gedegen arbodienst is daarbij van belang. De experts van Preventix kunnen u helpen om zieke medewerkers snel en gezond te laten re-integreren om de duur van het verzuim te verkorten en bij het inrichten van uw verzuimbegeleiding.

Voorkomen van verzuim 

Om verzuim te voorkomen en werknemers correct te begeleiden, is het belangrijk dat er een goede basis in de vorm van verzuimpreventie is. Een verzuimbeleid motiveert de werknemer om met zijn herstel aan de slag te gaan en op die manier bevordert dat een vlotte terugkeer naar het werk. Een verzuimbeleid beschrijft hoe de werknemer omgaat met verzuim en welke maatregelen worden getroffen om verzuim te voorkomen. Een periodiek medisch onderzoek kan hier tevens een onderdeel van zijn. De verzuimbegeleiding wordt vastgelegd in het verzuimbeleid. Er kan snel en adequaat worden gehandeld indien een werknemer langdurig uitvalt en op die manier blijft het ziekteverzuim veelal beperkt.  

 Andere kijk op arbo 

Preventix hanteert een werkwijze die wordt gekenmerkt door een eigenzinnige kijk op arbodienstverlening. De specialist streeft ernaar om werkgevers de organisatie zo weinig mogelijk nodig te laten hebben. Juist omdat arbo een verplicht nummer is voor werkgevers. Wellicht klinkt dat paradoxaal, maar dat is niet het geval. Preventix legt de focus op duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie, waar sommige arbodiensten zich concentreren op verzuimbegeleiding en re-integratie. Op die manier draagt Preventix bij aan een gedegen verzuimbeleid. Hoe succesvoller de arbodienst daarin is, hoe minder vaak de specialist in actie hoeft te komen.

 Denken in mogelijkheden 

De praktijkondersteuner en de bedrijfsarts van Preventix zetten vanaf de ziekmelding in op een snelle terugkeer naar de werkplek door middel van verzuimbegeleiding, wanneer er toch sprake is van verzuim. Die denken daarbij niet in beperkingen maar in mogelijkheden. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat gedegen verzuimbegeleiding een zieke werknemer helpt bij zijn herstelproces. Zelfs als dat maar gedeeltelijk is of als het functioneren nog beperkt is, is een vlotte terugkeer voor u als werkgever natuurlijk ook voordelig. Bij Preventix bent u ook aan het goede adres voor proactieve advisering ten aanzien van het voorkomen van verzuim en bewaking van de taken uit de Wet verbetering poortwachter. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie