Verzekerde juridische hulp biedt uitkomst bij conflictsituaties

2 juli 2020 om 15:34 Partnercontent

Conflicten op de werkplek, in het verkeer of met buren zijn ook in en om Barneveld dagelijkse kost. In veel gevallen kunnen dat soort conflicten tussen twee partijen middels een goed gesprek en begrip tonen voor elkaars situatie worden opgelost. Wanneer twee partijen niet zelfstandig een uitweg in hun conflict vinden, zou een onafhankelijke bemiddelaar van doorslaggevend belang kunnen zijn. In het meest extreme geval betekent dat een gang naar de rechter, die op basis van wetten en jurisprudentie een afgewogen oordeel velt en daarmee de conflictsknoop doorhakt. Voor dit soort juridische procedures is de expertise van juristen en advocaten nodig. Ze vereisen veel vakkennis en tijd om de kwestie tegen het licht te houden en de bijbehorende zaak goed voor te kunnen bereiden, voordat deze uiteindelijk aan een rechter wordt voorgelegd. De juridische weg bewandelen om daarmee een conflict op te kunnen lossen, kan dan ook een behoorlijk kostbaar zijn. Met een rechtsbijstandverzekering wordt het risico op dat soort hoge juridische kosten afgedekt.

Ook preventief en adviserend
Overigens kan een verzekering voor rechtsbijstand niet alleen in het geval van conflictsituaties van pas komen. Het is ook mogelijk om deze preventief in te zetten, zodat eventuele conflicten voortijdig worden voorkomen. Veel verzekeraars bieden namelijk ook rechtstreeks of indirect toegang tot een vraagbaak, die antwoord op de meest uiteenlopende alledaagse juridische zaken kan geven. Ook is het in dat kader vaak mogelijk om nieuw af te sluiten arbeids-, huur- of koopcontracten juridisch onder de loep te laten nemen, zodat de verzekerde ervan op aan kan dat alle daarin gestelde regels helemaal aan de Nederlandse wetgeving voldoen.

Overeenkomsten met een zorgverzekering
Inhoudelijk lijken verzekeringen voor rechtsbijstand op bepaalde punten vaak op zorgverzekeringen. Veel verzekeraars bieden namelijk een basispakket aan, waarmee de meest gangbare juridische situaties zijn afgedekt die met losse modules voor specifieke specialistische juridische diensten kunnen worden uitgebreid. Ook is er vaak sprake van een eigen risico. Een andere overeenkomst met de zorgverzekering is dat sommige verzekeraars alleen een (volledige) vergoeding verstrekken als er juridische diensten worden afgenomen bij advocaten en juristen die door de verzekeraar gecontracteerd zijn. Daarnaast zijn er verzekeraars op de Nederlandse markt actief die intern over een volledig juridische team voor alle te leveren diensten beschikken. Het voordeel gecontracteerde of interne dienstverlening is weliswaar dat er efficiënt en doelgericht gewerkt kan worden, maar het betekent natuurlijk ook dat de keuzevrijheid voor de verzekerde daardoor beperkt wordt.

Wachttermijnen en gezinsdekking
Ook is het niet ongebruikelijk dat een verzekeraar wachttermijnen voor bepaalde rechtsgebieden instelt, zodat er niet meteen bij het aangaan van een nieuwe rechtsbijstandverzekering aanspraak op een vergoeding voor de desbetreffende vorm van juridische dienstverlening gemaakt kan worden. Tenslotte dekt een verzekering voor rechtsbijstand in veel gevallen alle gezinsleden, maar dat is niet bij elke verzekeraar op dezelfde manier geregeld. Kortom, naast de hoogte van de te betalen premie is het ook van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de onderlinge verschillen in polisvoorwaarden tussen rechtsbijstandverzekeraars, voordat dit type verzekering er wordt afgesloten.

advertentie
advertentie
advertentie