Afbeelding
ANP

Voor het eerst nu ook sproeiverbod met grondwater op de Veluwe

24 augustus 2022 om 12:35 Natuur en milieu

BARNEVELD/REGIO Door de aanhoudende droogte, moet waterschap Vallei en Veluwe voor het eerst een verregaande maatregel treffen. Na het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater, geldt dit verbod vanaf vrijdag overdag ook voor grondwater. ,,We móeten wel, want het grondwaterpeil daalt steeds verder.’’

Dat zegt woordvoerder Bernoe Meier van het waterschap. ,,Door een combinatie van extreem lage waterstanden in de grote rivieren en het neerslagtekort, zien we dat het grondwaterpeil steeds verder daalt. Om onomkeerbare schade te voorkomen, moeten we daarom nu extra maatregelen treffen.’’ De grondwatervoorraad slinkt nu snel. Een unieke situatie, volgens het waterschap. 

Eén van de extra maatregelen om dit tegen te gaan, is een onttrekkingsverbod voor grondwater, dat vanaf vrijdag dagelijks gaat gelden van 7.00 tot 22.00 uur. Met andere woorden: land besproeien met grondwater uit eigen bron voor bijvoorbeeld grasland of maisvelden mag vanaf eind deze week alleen nog ‘s avonds laat en ‘s nachts. ,,We hebben in overleg met de agrarische sector bewust niet voor een algeheel verbod gekozen’’, zegt Meier. Het is voor het eerst dat het waterschap met een onttrekkingsverbod voor grondwater komt. Het sproeiverbod met grondwater geldt voor iedereen, dus er mag overdag ook geen grondwater meer worden onttrokken voor het beregenen van bijvoorbeeld gazons, siertuinen, sportvelden of golfbanen.

Op sommige plekken geldt vanaf vrijdag een volledig onttrekkingsverbod van grondwater. Het gaat dan om zones van tweehonderd meter langs kwetsbare beken. In deze regio gaat het dan om enkele beeklopen ten noordwesten van Voorthuizen en Nijkerk. Meier: ,,We hebben dit besluit nu genomen, omdat we daarmee de natuurwaarde van deze beken beschermen tegen onherstelbare schade.’’ 

Voor de langere termijn is het volgens het waterschap noodzakelijk dat er extra maatregelen genomen gaan worden om de terugkerende problemen door aanhoudende droogte en de steeds kleinere zoetwatervoorraad op de Veluwe aan te pakken. Het is nu de vierde keer in vijf jaar tijd dat het waterschap spreekt van extreme droogte.  ,,We zullen met meer partijen met een goed plan van aanpak moeten komen, onder meer met de provincies, gemeenten, de agrarische sector en landeigenaren. De afgelopen tijd zijn er wel extra maatregelen getroffen om, vooral in het voorjaar, te proberen zoveel mogelijk regenwater zo lang mogelijk vast te houden. Dat zorgde er dit jaar wel voor dat we minder snel extra maatregelen moesten treffen, maar tegen de droogte van dit moment kun je op een gegeven moment weinig meer doen.’’

Naast de toenemende problemen door de droogte, kan het warme weer ook op steeds meer plekken leiden tot blauwalg en botulisme. Zo werd eind juli blauwalg geconstateerd in het water op landgoed Schaffelaar in Barneveld en recent ook in de haven van Nijkerk.

Wouter van Dijk

advertentie
advertentie
advertentie