Dat blijkt uit een enquête onder bijna duizend wijkbewoners, uitgezet door het Wijkplatform Oldenbarneveld. Dat wil met een nieuw plein en een nieuw buurthuis de sociale samenhang in de wijk verbeteren, door de bewoners meer mogelijkheden te bieden om samen te komen. Voor de drie verschillende thema’s hebben zich veel bewoners aangemeld om door te praten. 75 mensen willen meedenken over de Bron...