Het ging om een reguliere controle, zoals die vaker plaats vindt op recreatieterreinen. Er was volgens de gemeente Barneveld geen directe aanleiding om deze keer Ruimzicht onder de loep te nemen.