Jaap Ridderhof, rentmeester en makelaar/taxateur bij Midden Nederland Makelaars.
Jaap Ridderhof, rentmeester en makelaar/taxateur bij Midden Nederland Makelaars. Midden Nederland Makelaars
De Specialist

‘Minder zorgen en meer schadevergoeding dankzij gratis advies bij onteigening’

18 december 2020 om 11:25 Wonen

BARNEVELD Soms ontwikkelt de overheid plannen voor bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of weg op de grond van particulieren of bedrijven. In dat geval zal de overheid deze gronden minnelijk willen aankopen. ‘In zo’n situatie is het altijd verstandig om een deskundige in te schakelen. De advieskosten worden volledig vergoed door de overheid’, zegt specialist Jaap Ridderhof van Midden Nederland Makelaars.

ONTEIGENINGSDESKUNDIGE Als jong ventje, ik was net makelaar, werd mijn aandacht getrokken door wat er speelde bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Burgt in Barneveld. Ik had nog nooit van onteigening gehoord, maar ben me toen echt in dit specialistische vakgebied gaan verdiepen. Ik volgde een extra studie en mag me inmiddels alweer meer dan 25 jaar onteigeningsdeskundige noemen.

In de afgelopen jaren ben ik onder meer druk geweest met bedrijfsverplaatsingen als gevolg van de rondweg om Voorthuizen. Ook nu lopen er allerlei interessante dossiers, onder meer vanwege de plannen om snelwegen A1 en A28 te verbreden. Ook adviseer ik Barnevelders die te maken krijgen met de aanleg van de nieuwe rondweg om Barneveld, het definitieve tracé wordt naar verwachting volgend jaar bekend.

PIJNLIJK Een onteigeningsprocedure is vaak complex en heeft veel impact op de betrokken. Het lukt vrijwel altijd om de zaak financieel naar tevredenheid af te wikkelen, maar er is ook een emotionele kant. Als je agrarisch bedrijf al generaties lang op dezelfde plek is gevestigd doet het veel pijn als iemand jouw eigendom wil afpakken. Juist dan vinden mensen het fijn te kunnen vertrouwen op een deskundige die ze begeleidt en adviseert. Als specialist ken ik de Onteigeningswet en jurisprudentie en adviseer ik mijn cliënten over de hoogte van de schadeloosstelling.

SCHADEVERGOEDING Bij het minnelijk traject op basis van onteigening benoemt de overheid een onafhankelijke taxatiecommissie. Deze personen brengen de totale schade voor de grondeigenaar in kaart en ik doe hetzelfde in opdracht van de gedupeerden. Ik probeer tot een zo gunstig mogelijke regeling te komen. Bij een verhuizing bepaal ik bijvoorbeeld de verkoopwaarde van het bedrijf en reken ik uit wat een nieuw bedrijf kost. Ook verhuiskosten en en andere schade neem ik mee.

De volgende stap is dat ik om de tafel ga zitten met een onderhandelaar van de overheid. In de meeste gevallen komen we dan tot overeenstemming over schadeloosstelling. Lukt dat niet dan kan een overheid onteigenen en doet de onteigeningsrechter een uitspraak over de hoogte van de schadeloosstelling.

RECHT OP EEN ADVISEUR Het is verstandig om een onteigeningsdeskundige in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen, bij voorkeur zodra de plannen concreet zijn. Helaas melden gemeenten, provincies en de staat niet altijd dat gedupeerden op kosten van de overheid een adviseur kunnen inschalen.

Sommige mensen gaan zelf lopen klungelen, met alle gevolgen van dien. Dan noemen ze bijvoorbeeld zelf een verkoopprijs of accepteren ze het eerste bod, terwijl een goede onderhandelaar nooit meteen het achterste van z’n tong laat zien. Mijn belangrijkste tip: bij onteigening heeft iedereen recht op een adviseur. Maak daar gebruik van.

Aangeboden door Midden Nederland Makelaars

advertentie
advertentie
advertentie