PREMIUM ARTIKEL

Aanpak verkeersprobleem bij basisschool De Vliegeniers

Verkeer en vervoer
Foto: Bram van den Heuvel
15 jan. 2022, 06:24
Verkeersdrukte tijdens de schoolspits aan de Bloemendaallaan in Barneveld.
Verkeersdrukte tijdens de schoolspits aan de Bloemendaallaan in Barneveld.
BARNEVELD

De gemeente Barneveld werkt aan een plan voor de herinrichting van de Bloemendaallaan in Barneveld, specifiek het smalle gedeelte tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan en de Wethouder Rebellaan. Ter hoogte van basisschool De Vliegeniers vinden momenteel door de weginrichting en door toegenomen drukte veel verkeersproblemen plaats.

Deze weg wordt daarom dit jaar meegenomen in het maatregelenpakket binnen het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP), meldt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders. ,,We zijn hierover inmiddels in gesprek met de school.’’ Ook ouders en aanwonenden worden bij de plannen betrokken. ,,We plannen zo snel mogelijk een overleg om ..


advertentie