Om de oversteek op de Burgemeester Kuntzelaan minder complex te maken, is nu het plan het zebrapad en de fietsoversteek uit elkaar te halen.
Om de oversteek op de Burgemeester Kuntzelaan minder complex te maken, is nu het plan het zebrapad en de fietsoversteek uit elkaar te halen. Wouter van Dijk

Nieuw plan voor aanpak beruchte fietsoversteek Kuntzelaan

7 februari 2020 om 11:52 Verkeer en vervoer

BARNEVELD Er is een nieuw plan in de maak om de inmiddels gewraakte oversteek op de Burgemeester Kuntzelaan in Barneveld ter hoogte van restaurant De Hebberd aan te pakken. Insteek is nu om het zebrapad en de fietsoversteek zo'n vijftien meter uit elkaar te halen.

Wouter van Dijk

Dat melden wethouder Hans van Daalen en verkeerskundige van de gemeente Sander de Graaf. De verkeersveiligheid van de oversteeklocatie staat al langere tijd ter discussie. Sinds de herinrichting van de Kuntzelaan in 2017 hebben fietsers voorrang bij het oversteken, maar dat leidt, in combinatie met te hard rijdende automobilisten, tot gevaarlijke en onvoorspelbare verkeerssituaties. Ook omdat fietsers vaak niet aangeven dat ze willen oversteken.

ONDUIDELIJK BEELD De afgelopen maanden heeft onderzoeksbureau BonoTraffics in opdracht van de gemeente de situatie met camerabeelden bestudeerd, om te zien wat er nu eigenlijk mis is met de oversteek. Hoofdconclusie: De oversteek is met fietsers die vanuit alle windstreken kunnen komen, veel te complex om te overzien. Automobilisten zouden er feitelijk volledig stil moeten staan om te kunnen inschatten of het veilig is om door te rijden. Daar komt bij dat de algemene inrichting van de Kuntzelaan (glad asfalt, hoge lichtmasten, redelijk lage drempels) meer overeenkomt met een weg waar je 50 mag, dan met een 30-kilometerzone, terwijl de oversteken zelf juist weer meer bij 30 passen. Er wordt gehinkt op twee gedachten, aldus de onderzoekers. Resultaat is een onduidelijk beeld voor de automobilisten. Er wordt dan ook erg vaak te hard gereden, zelfs geregeld harder dan 50, concludeert het onderzoeksbureau op basis van eigen metingen afgelopen december. ,,Voor automobilisten is het op deze plek hollen of stilstaan.''

KLINKERS Van Daalen: ,,Wat we dus moeten doen, is zorgen dat de oversteek minder complex is.'' De wethouder wil daarom een aanbeveling van BonoTraffics op haalbaarheid gaan onderzoeken en bespreken met alle belanghebbende partijen. Kern van dat plan: het uit elkaar halen van het zebrapad en de fietsoversteek. Verkeerskundige Sander de Graaf: ,,Dat kan technisch ook, door de plek waar fietsers oversteken zo'n vijftien meter te verschuiven richting de uitrit van de Spoorstraat.'' Het gehele stuk tussen zebra en fietsoversteek wordt dan een plateau, ingericht met klinkers. Van Daalen: ,,Door te kiezen voor klinkers in plaats van asfalt, geef je dit gebied een andere beleving mee met als doel dat automobilisten eerder geneigd zijn stapvoets te rijden en beter op te letten.''

OVERLEG De wethouder wil dit nieuwe plan de komende maanden verder uitwerken, in overleg met onder meer de politie, de Barneveldse Middenstands Vereniging, het wijkplatform, de hulpdiensten, de gehandicaptenraad en omwonenden. Hoe snel het dan klaar is, kan hij nog niet zeggen. ,,Dat hangt af van de reacties op dit plan, hoe ingrijpend dit gaat worden en welk prijskaartje hieraan hangt.''

Vooruitlopend op deze nieuwe aanpak, legde de gemeente zeer recent al een heg aan bij de inrit van de Nieuwstraat, om daarmee te voorkomen dat fietsers vanuit het centrum in één keer met hoge snelheid doorsteken naar de oversteek. Aan de ene kant van de heg, aan de kant van Het Schaap, is een doorgang gemaakt van ruim drie meter breed voor het fietsverkeer. Aan de andere kant is een zigzagopening gemaakt.

De Graaf: ,,Wat we zien, is dat er fietsers zijn die door dat zigzag-gedeelte fietsen, maar dat is niet de bedoeling. Die opening is specifiek bedacht voor voetgangers.'' Een ander aandachtspunt bij deze nieuwe inrichting, is dat er fietsers zijn die vanuit het centrum nu in één keer doorsteken via het zebrapad. ,,Ik heb er donderdagmiddag even staan kijken en ik zag dat inderdaad gebeuren'', zegt Van Daalen. ,,Wellicht moeten we daar nog iets op verzinnen, met een voetgangershekje voor het zebrapad bijvoorbeeld. Dat hebben we liever niet, dus daar gaan we nog naar kijken.''

VERKEERSLICHTEN In het verkeersonderzoek van BonoTraffics is ook gekeken naar andere oplossingen voor de oversteek, met name het plaatsen van verkeerslichten en het uit de voorrang halen van de overstekende fietsers. Die opties zijn de afgelopen tijd ook meerdere keren genoemd, zowel door raadsleden als weggebruikers.

Volgens het bureau zijn beide oplossingen echter geen goed idee. Verkeerslichten zouden de doorstroming voor zowel fietsers als automobilisten remmen en zouden als effect hebben dat bij groen licht automobilisten juist harder gaan rijden. En dan is er ook nog grote kans op het negeren van rood licht, aldus BonoTraffics. Wethouder Hans van Daalen: ,,Dat past bij de bedenkingen die we zelf al hadden bij het plan voor verkeerslichten.''

De voorrangssituatie wijzigen waardoor fietsers moeten wachten voor de oversteekplaats is volgens de onderzoekers ook niet het ei van Columbus. Voor automobilisten wordt de situatie dan een stuk makkelijker, maar daardoor zal de snelheid volgens de onderzoekers ook omhoog gaan. Alleen in combinatie met het sterk terugdringen van het autoverkeer op deze plek zou deze maatregel goed werken, maar dat is op deze doorgaande plek niet waarschijnlijk. Momenteel passeren er per dag zo'n 7.000 motorvoertuigen.

ANTICIPEREN Eerder communiceerde het college een andere aanpassing in de omgeving van de beruchte oversteek: het verschuiven van het fietspad langs de Kuntzelaan, om zo het overzicht voor automobilisten te verbeteren. De Graaf: ,,Dat plan integreren we nu in het nieuwe plan, want we kunnen de fietsoversteek wel verplaatsen, maar dat moeten we dan wel in combinatie met een overzichtelijke en duidelijke rijrichting voor de fietsers doen. We moeten voorkomen dat fietsers plotseling een bocht kunnen nemen. Als automobilisten de fietsers goed aan kunnen zien komen, kunnen ze beter anticiperen.''

Een aandachtspunt bij het verleggen van de fietsoversteek, is ook voorkomen dat fietsers de korte route kiezen door via het zebrapad over te steken. De Graaf: ,,Ook daar zullen we naar kijken, wat de beste optie is.''

BLIJFT EEN LASTIGE PLEK De fietsoversteek staat al lange tijd ter discussie, sinds de nieuwe Kuntzelaan in 2017 werd opgeleverd. Veel weggebruikers lieten weten de plek onveilig te vinden en ook de politie gaf dat signaal eerder af in deze krant. Er zijn dan ook inmiddels meerdere ongevallen en bijna-ongevallen gebeurd. ,,Het idee was destijds om fietsers ruim baan te geven, door ze gemakkelijk vanuit het centrum de Kuntzelaan te laten oversteken'', zegt Van Daalen. Ook in het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan uit 2017 was als speerpunt opgenomen fietsers steeds meer voorrang te geven op de centrumring, om zo fietsgebruik te stimuleren. ,,Het is ook goed om ons te realiseren dat het, ook mét alle maatregelen, een lastige oversteek is en blijft waar alle weggebruikers goed moeten blijven opletten.''

STATIONSGEBIED Op de langere termijn zou de verkeerssituatie, los van het nieuwe plan, volgens de wethouder verder kunnen verbeteren. ,,We werken al enige tijd aan een plan om het stationsgebied, iets verderop aan de Kuntzelaan ter hoogte van de Kampstraat, opnieuw in te richten. Ook daar zouden we klinkers in de weg willen leggen om zo het station meer te betrekken bij het centrum. We zijn hierover echter nog in overleg met de NS, die hier grond in eigendom heeft. Maar als de weg hier straks een ander karakter krijgt, heeft dat ook effect op de snelheid op andere delen van de weg.''

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
advertentie
advertentie
advertentie