Woningbouw in Barneveld.
Woningbouw in Barneveld. Gerwin van Luttikhuizen

CU en SGP ‘botsen’ over vijftig procent goedkope woningen

Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

VOORTHUIZEN Voor de ChristenUnie is het klip en klaar: de komende vier jaar moet de helft van de gebouwde woningen in de gemeente Barneveld ‘goedkoop’ zijn - maximaal 280.000 euro - en daarmee ook beschikbaar zijn voor jonge starters. Voor de SGP gaat dat harde percentage van vijftig te ver.

Dat bleek donderdagavond tijdens het debat tussen Henk Wiesenekker (ChristenUnie) en Leendert de Knegt (SGP) over de stelling ‘Bij nieuwe wijken moet minstens de helft van de huizen uit goedkope woningen bestaan’.

De twee huidige coalitiepartijen verschillen daarover van mening, zo werd direct duidelijk. In de Woonvisie van de gemeente Barneveld staat dat veertig procent van de nieuwe woningen ‘goedkoop’ moet zijn. Met daarbij een marge van tien procent naar boven, dus tot vijftig procent. 

,,Maar’’, zei Wiesenekker, ,,die tien procent woningen is nu steeds ontzettend duur. Om onze jongeren te steunen, zeggen wij daarom als ChristenUnie dat deze tien procent ook ‘goedkoop’ moet zijn. Dat betekent meer rug-aan-rugwoningen, hoogbouw op bepaalde plekken en Koopgarant-woningen.’’

LOT UIT LOTERIJ Hij maakte de enorme woningnood onder starters duidelijk met een voorbeeld. ,,Ik sprak onlangs met een jongere die een appartement had gekocht in de wijk Holzenbosch in Voorthuizen. Hij had een lot uit de loterij, want er waren 1.500 belangstellenden voor dat appartement. Als ChristenUnie willen wij lef tonen en vinden wij dat de helft van de woningen daarom ‘goedkoop’ moet zijn. Dat is kei- en keihard nodig. Ik zie dat ook terug in alle dorpsvisies die ik heb gelezen.’’

BEHOEFTE ,,We gaan elkaar niet vinden op de harde percentages’’, reageerde De Knegt. ,,Ook de SGP is voor betaalbare woningen, maar dat moet wel gericht zijn op de behoefte in een dorp of in de gemeente Barneveld. We moeten bij een woningbouwplan eerst goed nagaan wat de behoefte is onder senioren, starters, gezinnen en alleenstaanden. Dat betekent waarschijnlijk een gemêleerde wijk met verschillende woningen in verschillende prijsklassen.’’

,,Met dit uitgangspunt van de ChristenUnie weet ik precies hoe het gaat’’, vervolgde de SGP’er. ,,Er komt een voorstel aan de gemeenteraad over een woningbouwplan met een bepaalde woningverdeling en o wee als dat voorstel niet voldoet aan de vijftig procent ‘goedkope’ huizen. Dan krijgen wij van de ChristenUnie een ‘no go’. Zo kunnen wij volgens mij niet met elkaar een woningbouwplan gaan maken.’’

DOORSTROMING ,,We moeten bovendien aan de doorstroming denken’’, voegde De Knegt toe. ,,Daarom zijn ook woningen in het midden- en hogere segment nodig om een juiste verhouding in een wijk te krijgen.’’

,,Daar hebben wij ook over nagedacht, zei Wiesenekker. ,,Wij vinden dat een derde van alle woningen voor senioren moet zijn. Juist dat zorgt voor lokale doorstroom.’’

GEEN STEUN De ChristenUnie kreeg ook van oppositiepartij Burger Initiatief (BI) en coalitiepartij CDA geen steun voor de harde eis van vijftig procent ‘goedkope’ woningen. 

,,We moeten elke keer naar het geheel van een wijk kijken’’, reageerde Judith van den Wildenbergh (BI). ,,Ik ben het wel helemaal eens met bouwen voor senioren, daar krijg ik veel vragen over.’’

,,We zijn het er allemaal over eens dat we veel voor jongeren moeten bouwen’’, zei Daan de Vries (CDA). ,,Maar de ChristenUnie heeft harde percentages voor alle dorpen. Kootwijkerbroek is niet hetzelfde als Voorthuizen en Barneveld niet als Stroe. Je moet per dorp kijken wat de behoefte is en welke percentages qua verdeling nodig zijn.’’

FLEXWONINGEN Theo Bos (VVD) pleitte voor een ,,veel snellere oplossing’’ voor de woningnood onder starters, namelijk de bouw van achthonderd flexwoningen. ,,Via de Crisis- en Herstelwet kunnen we een stuk grond hiervoor bestemmen zonder procedure, dan kunnen we volgend jaar aan de slag.’’

,,Een deel zou prima flexwoningen kunnen zijn’’, reageerde Wiesenekker. ,,Nadelen zijn dat het gaat om huurhuizen, dit biedt voor jongeren geen perspectief, en de kwaliteit is vaak een stuk minder. Als we jongeren perspectief willen bieden, moeten we nogmaals de helft van de woningen in de goedkope categorie bouwen. Jongeren moeten op ons kunnen bouwen.’’

Henk Wiesenekker (ChristenUnie)
Leendert de Knegt (SGP)
advertentie