Afbeelding
Alexander Stein

Forse toename van meldingen betalingsachterstanden verwacht in Barneveld

16 januari 2021 om 07:18 Overig

BARNEVELD De gemeente Barneveld verwacht dit jaar een grote toename van het aantal vroege meldingen van betalingsachterstanden. Waar ze tot op heden gemiddeld drie vroege signalen kreeg per maand over mensen die rekeningen niet meer konden betalen, zal dit naar verwachting naar 250 meldingen per maand gaan.

Dit is het gevolg van een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening die per 1 januari van kracht is. Die heeft tot gevolg dat vroegsignalering een wettelijke taak wordt. Partijen waarmee de landelijke en lokale overheden een overeenkomst heeft, kunnen dan vroegtijdig een melding doen als een klant een betalingsachterstand heeft. Vervolgens benadert de gemeente deze persoon met een aanbod voor een schuldhulpverleningsgesprek. Als deze ingaat op het aanbod stelt de gemeente een plan van aanpak op en geeft ze een beschikking af. 

PROEF De gemeente Barneveld werkt al langer samen met de Woningstichting om dergelijke problematiek tijdig te signaleren en op te lossen. Beide partijen startten in 2019 een proef om betalingsachterstanden nog vroeger dan gebruikelijk te signaleren en op te lossen. Eerder was het zo dat deurwaarders en incassobureau in actie kwamen als huurders vier of vijf maanden achterliepen met de huur, om tot een betalingsregeling te komen. Bij de proef gingen de Woningstichting en Stichting Elan bij huurders langs bij een huurachterstand van twee maanden, om te voorkomen dat de rekeningen zich verder zouden opstapelen en te zoeken naar duurzame financiële oplossingen.

De proef leidde tot gemiddeld drie meldingen van vroegsignalering per maand. In vijftien procent van de gevallen werd schuldhulpverlening opgestart, in veertig procent van de gevallen gaf de inwoner aan geen behoefte te hebben aan ondersteuning. En in 45 procent van de gevallen is er geen contact geweest met de bewoner omdat hij niet thuis bereikbaar was en ook niet reageerde op een brief dat werd achtergelaten. Verder werd duidelijk dat er na verloop van tijd, bij een derde van de gevallen, een verbetering in de huurbetaling zichtbaar werd. Naar aanleiding van de proef en de wetswijziging, heeft het college van b. en w. besloten de samenwerking met Woningstichting Barneveld voort te zetten.

INCASSOBUREAUS Daarnaast gaat Barneveld samenwerken met landelijke schuldeisers als Zilveren Kruis Achmea, Vattenfall, Univé Zorg, Ziggo, CZ, Eneco en Vitens. Later wil de gemeente overeenkomsten sluiten met lokale partijen als lokale commerciële verhuurders, en vervolgens met organisaties die die op basis van de wet niet verplicht zijn om met haar samen te werken, zoals bijvoorbeeld incassobureaus, deurwaarders, financiers en banken. In de nieuwe wet is bepaald dat gemeenten binnen vier weken na de melding een aanbod voor een persoonlijk gesprek moet doen. Als daar een schuldhulptraject uit voortkomt, moet de gemeente binnen acht weken met een plan van aanpak komen.

De grootste uitdaging voor de gemeente is om de golf van nieuwe meldingen zo te verwerken, dat deze daadwerkelijk leiden naar die gezinnen waar ze een verschil kan maken. Normaal gesproken gaat de gemeente bij hen op huisbezoek, zodra de Woningstichting een melding doet. Door het grote aantal te verwachten meldingen is dat niet meer bij iedereen mogelijk. De gemeente Barneveld verwacht dat dit ook niet altijd nodig is, omdat veel mensen na de melding hun betalingsachterstand alsnog inlossen of omdat zij zelf in staat zijn om een regeling te treffen. De komende drie maanden wil de gemeente criteria opstellen, aan de hand waarvan een onderscheid kan worden gemaakt tussen mensen die schriftelijk of persoonlijk (via telefoon, mail of huisbezoeken) worden benaderd. Op voorhand denkt de gemeente dan aan het aantal meldingen op hetzelfde adres als criterium, evenals de hoogte van de achterstanden, aanwezigheid van kinderen en meldingen gedurende meerdere maanden.

De gemeente rekent erop dat de wijziging van de wet zorgt voor een toename van vijf procent van het aantal mensen dat een schuldhulptraject aanvraagt (150 aanvragen per jaar). In dit cijfer zijn eventuele effecten van de coronacrisis op de langere termijn niet meegenomen.

Jannes Bijlsma

advertentie
advertentie