Afbeelding
Pauw Media
OPINIE

‘GBS Scherpenzeel, stap over de drempel’

Opinie

Dinsdagavond maken we als gemeenteraad van Barneveld eindelijk kennis met die van Scherpenzeel. Tenminste, met degenen die daar voor open staan. Al sinds de nazomer van 2020 zijn er vanuit de Barneveldse raad formele en informele pogingen gedaan om kennis te maken. Dat is hard nodig, want er loopt een fusietraject. En als de Eerste Kamer instemt met de fusie dan worden Scherpenzeel en Barneveld per 1 januari 2023 samengevoegd.

Een fusie vergt veel voorbereiding: Beleid moet afgestemd worden en de organisaties moeten samengevoegd worden. De vijftien maanden die ons nog resten zijn krap. Maar ook als de fusie niet doorgaat is het vanwege de groeiende samenwerking goed elkaar te leren kennen. Daarom is het belangrijk dat er nu eindelijk een kennismaking komt tussen Scherpenzeelse en Barneveldse raadsleden. Hiervoor is breed draagvlak. Alle Barneveldse en drie Scherpenzeelse (samen 44 zetels) hechten hieraan. Twee Scherpenzeelse fracties (8 zetels) stellen dit liever uit. Van de GBS-fractie schreef de heer Van Loo hierover een ingezonden brief aan de Barneveldse krant.

Eerlijk gezegd had ik, net als de heer Van Loo (GSB) aangeeft, liever ook al over het proces gesproken.Bijvoorbeeld over het dorpenbeleid. Hoe zorgen we ervoor dat Scherpenzeel goed vertegenwoordigd wordt binnen de nieuwe gemeente? Vier voorzitters van Plaatselijk Belang hebben in een artikel (11 april) in de Barneveldse Krant aangegeven dat de samenwerking met de gemeente best goed gaat. Dat ligt natuurlijk in de eerste plaats aan het functioneren van die Plaatselijk Belangverenigingen. Het lijkt me goed om hen voor adviezen te betrekken bij het vormgeven van de vertegenwoordiging van het dorp Scherpenzeel.

Ook is het goed om te spreken over de toekomst van de Breehoek. Juist vanavond kunnen de Scherpenzeelse raadsleden zien hoe er in Voorthuizen, qua grootte vergelijkbaar, een nieuw dorpshuis is neergezet. Koudweg eisen van Scherpenzeel inwilligen kunnen we niet, maar samen in gesprek komen tot afspraken die vertrouwen geven dat ook de nieuwe gemeente zich inzet voor een levendig Scherpenzeel, dat kan wel. Daarvoor is wel onderling vertrouwen nodig en dat begint bij het menselijk contact.

Het is dus belangrijk dat we kennismaken met elkaar, zodat het onderlinge begrip groeit. Vanuit Barneveld worden hier al een jaar lang pogingen toe gedaan. Dat wordt steeds afgehouden. In december heb ik, daartoe uitgedaagd door Mijntje Pluimers (Lokaal Belang), zelf een poging gedaan. Vanuit Voorthuizen ben ik naar de Breehoek gereden, waar de commissie van de Scherpenzeelse raad zou vergaderen, om voor de vergadering aan de raad bloemen aan te bieden. Vertegenwoordigers van GBS waren in het gebouw aanwezig, maar geen GBS’er kwam over de drempel om kennis te maken. Dat neem ik niemand kwalijk, we leven in een vrij land en ik besef dat GBS een ander politiek doel heeft. Maar ik roep GBS en ook de andere fracties op: kom over de drempel. Stel het niet uit. Zorg ervoor dat, als er een nieuwe gemeente gevormd wordt, deze gemeente een rustige start kent. Dat is goed voor de inwoners en daar zijn wij als raadsleden van Scherpenzeel en Barneveld verantwoordelijk voor.

[Lukas Scheijgrond (raadslid ChristenUnie Barneveld), Voorthuizen]

advertentie