PREMIUM ARTIKEL

Waterschap zoekt snel nieuwe plannen tegen droogte

Natuur en milieu
Foto: Gerwin van Luttikhuizen
31 jul 2020, 14:12
Afbeelding
BARNEVELD/REGIO

Waterschap Vallei en Veluwe stelt vier ton subsidie beschikbaar aan boeren en andere grondeigenaren die maatregelen treffen tegen droogte en verdroging van de grond. Het gaat dan vooral om maatregelen die ervoor zorgen dat regenwater langer in het gebied wordt vastgehouden.

De bedoeling is dat daarmee de grondwaterstand in het gebied verbetert. ,,Want dát is op dit moment van groot algemeen belang'', zegt dijkgraaf Tanja Klip. ,,Hoe meer grondeigenaren water vasthouden, hoe groter het effect. We rekenen op creatieve en innovatieve ideeën van grondeigenaren en we hopen uiteraard dat veel eigenaren gebruik gaan maken..


advertentie