PREMIUM ARTIKEL

Meedenken over CO2-reductie in Barneveld

Duurzaamheid
Foto: Wouter van Dijk
25 aug. 2022, 08:35
Het verkeer vormde in 2020 de sector met de grootste CO2-uitstoot in de gemeente Barneveld.
Het verkeer vormde in 2020 de sector met de grootste CO2-uitstoot in de gemeente Barneveld.
BARNEVELD

Inwoners en bedrijven kunnen de komende tijd meedenken over de manier waarop de uitstoot van CO2 in de gemeente Barneveld de komende jaren wordt verminderd. De gemeente wil een CO2-reductieplan maken, met de reductie van 55 procent CO2 in 2030 (ten opzichte van 1990) als doel.

Inmiddels heeft de politiek de afgelopen een reeks aan visies vastgesteld. Dat begon in 2015 met de Energievisie, later kwamen daar de Windvisie, Warmtevisie, Zonneladder en Structuurvisie Windenergie bij. Helder is dus hoe de energie- en warmtetransitie de komende jaren wordt vormgegeven en de gemeente op die manier klimaatbestendiger wordt.


advertentie