Twee personen, de eigenaar van het naastgelegen Gezondheidscentrum Barneveld en een omwonende, maakten bezwaar tegen de voorgenomen kap van de eik van tussen de twaalf en achttien meter hoog, waarvan uit onderzoek (een zogenoemde Bomen Effect Analyse) was gebleken dat deze in goede conditie verkeert en een toekomstverwachting heeft van zeker vijftien jaar actieve groei.