De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk en Scherpenzeel zijn de eerste die met deze methode gaan werken. De bedoeling van de methode is dat, als zich een incident met geweld heeft voorgedaan, de politie dit meldt bij de leerplichtambtenaar en de school. Er wordt niet gezegd wát is voorgevallen, maar alleen dát er iets is gebeurd. Leerkrachten houden hier vervolgens rekening mee in de man...