Initiatiefnemers vinden de regels soms nog onduidelijk. Bovendien is gebleken dat rol voor omwonenden in het proces onderbelicht is gebleven. Zo is er bijvoorbeeld niet genoeg aandacht besteed aan de mogelijkheid voor bewoners om zelf financieel deel te nemen aan het zonneproject.