Dat meldt directeur Philip Miedema van De Rozelaar. ,,We hebben inmiddels een wachtlijst voor een dergelijke voorziening, dus we zijn nu voorzichtig aan het nadenken over een mogelijke locatie.'' Het gaat dan om een woonzorgcentrum voor mensen met zowel een verstandelijke als lichamelijke beperking. ,,Voor specifiek deze doelgroep bieden we al wel dagbesteding, maar vooralsnog geen woonruimte.''

VOLGENDE STAP Het is een volgende stap die De Rozelaar wil maken op het gebied van woonlocaties, nadat de stichting recent woonlocatie De Rozenhof in Voorthuizen uitbreidde en er momenteel een plan ligt voor de bouw van een nieuwe woonzorglocatie aan de Amersfoortsestraat, in het centrum van in Barneveld. Op die plek, waar nu nog het voormalige pand van leerlooierij Schueler staat, komt een nieuwe kleinschalige woonzorglocatie met 27 appartementen. De Rozelaar, met momenteel vier woonzorglocaties, kampt al langere tijd met een behoorlijke wachtlijst voor een plekje in één van de woonzorggebouwen. ,,Ook voor specifiek een ontwikkeling voor meervoudig gehandicapten zijn er momenteel voldoende cliënten met belangstelling.''

AKKOORD Het nieuwbouwplan aan de Amersfoortsestraat kon eerder dit jaar al op akkoord vanuit de gemeente rekenen, maar wordt in oktober nog voorgelegd aan de Barneveldse gemeenteraad. ,,Daarna hopen we, liefst eind dit jaar nog, te kunnen starten met sloop- en bouwwerkzaamheden.'' Het project is in handen van Woningstichting Barneveld, die van de provincie Gelderland 500.000 euro subsidie toegezegd heeft gekregen voor deze ontwikkeling. Dit omdat het hier een ontwikkeling van maatschappelijk belang betreft, plus een kwalitatieve invulling binnen de bebouwde komgrens.

De plannen van De Rozelaar passen goed binnen het document 'Samen voor wonen, zorg en welzijn', waarover de Barneveldse gemeenteraad zich begin vorig jaar boog. Volgens dit plan zijn er in Barneveld de komende jaren meer huisvestingsmogelijkheden nodig voor ouderen, gehandicapten en patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Barneveld wil daarom initiatieven daartoe mogelijk maken.

Wouter van Dijk

Boxxis Architecten
Foto: Boxxis Architecten
Een impressie van het nieuw te bouwen complex voor De Rozelaar aan de Amersfoortsestraat in Barneveld.
Wouter van Dijk
Foto: Wouter van Dijk
De locatie van het nieuw te bouwen complex van De Rozelaar aan de Amersfoortsestraat.