Dat meldt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders. Het gaat hierbij om een netwerk met defibrillators, apparaten die gebruikt kunnen worden om mensen met hartfalen te reanimeren. Barneveld werkt al sinds 2008 aan dit netwerk. Van belang daarbij is niet alleen dat er verspreid door de gemeente voldoende AED-apparaten hangen, maar ook dat er per locatie voldoende burgerhulpverleners zijn; mensen die in de buurt wonen, snel noodhulp kunnen leveren en weten hoe het apparaat werkt.

NIET DEKKEND Het AED-netwerk is momenteel nog niet dekkend, beaamt het college richting de fractie van de SGP, die hier recent vragen over stelde. Deze fractie lichtte specifiek locaties uit in het buitengebied van Voorthuizen (Brugveenseweg) en in Kootwijkerbroek (Kosterijweg), die volgens het landelijke oproepsysteem HartslagNu nog niet aangesloten zijn. Dat terwijl juist in het buitengebied de aanrijtijden van ambulances vaak langer zijn en een goed AED-netwerk daarom van levensbelang is, stelde raadslid Arend Flier. Een jaar geleden riep de gemeenteraad bij meerderheid het college al op aan de slag te gaan met verbetering van het AED-netwerk.

,,In het buitengebied en in de dorpskernen van Kootwijkerbroek, Garderen, Terschuur en Zwartebroek is het netwerk inderdaad niet actief, al zien we wel dat het netwerk de afgelopen jaren, op verzoek van bewoners, is uitgebreid'', aldus het college. ,,Zo werden op enkele plekken in het buitengebied van Kootwijkerbroek en Garderen AED-apparaten opgehangen en aangesloten op het netwerk.''

FIRST RESPONDERWAGEN Voor de plekken die nog niet binnen het netwerk zitten, werkt de gemeente naar eigen zeggen nauw samen met de brandweer, die op die manier deel uitmaakt van het netwerk. De brandweer heeft de beschikking over de zogeheten First Responderwagen, een speciaal uitgerust brandweervoertuig, bemenst door drie opgeleide brandweerlieden. Ook de ambulancedienst vervult in dit geheel een rol. ,,Voor de toekomst van ons netwerk is het - los van de uitbreidingsplannen voor het netwerk - van belang dat de onderlinge relatie en taakafstemming tussen deze hulpverleners behouden blijft'', stelt het college.

Inmiddels zijn in Barneveld ruim achthonderd hulpverleners aangesloten op het AED-netwerk. Sinds een jaar is het minimum aantal benodigde burgerhulpverleners per apparaat verlaagd van 25 naar 15, zodat het makkelijker is om ergens een nieuwe defibrillator te plaatsen.

Wouter van Dijk