In het onderzoek van BLIQ wordt het aantal ongevallen dat binnen de onderzoeksperiode is gebeurd, gerelateerd aan de snelheid. Dit om inzicht te krijgen in de problematiek, en gemeenten de mogelijkheid te geven aanpassingen te doen aan het traject.