Deze week is het oude asfalt verwijderd, evenals de oude stoeptegels. De komende weken werkt NTP aan voorbereidingswerk voor de nieuwe inrichting, zodat begin december een nieuwe asfaltlaag kan worden aangebracht. Uiterlijk vrijdag 18 december moet het onderhoudswerk zijn afgerond. Tot die tijd geldt voor doorgaand fietsverkeer tussen het dorpscentrum en woonwijk De Burgt een omleidingsroute.